Alle mensen

Werkgroep Zorg & Welzijn

Werkgroep Zorg & Welzijn

Floor Roduner

Floor Roduner

Wethouder

Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondbeleid, Monumenten, Sociale Zaken, Schulden en Minima
Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

Afdelingsvoorzitter

Bart Dusseljee

Bart Dusseljee

Bestuurslid PR/Communicatie

Timo Haver

Timo Haver

Secretaris

Diana Harkes

Diana Harkes

Penningmeester

Marjon Triebert

Marjon Triebert

Algemeen bestuurslid coördinator Haarlem, PR & Communicatie

Evert Holterman

Evert Holterman

Algemeen bestuurslid coördinator Bloemendaal

Coby Kroon

Coby Kroon

Algemeen bestuurslid coördinator Heemstede

Emiel van den Berg

Emiel van den Berg

Algemeen bestuurslid coördinator Heemstede

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

Fractievoorzitter, gemeenteraadslid

Commissie Ontwikkeling
Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

Waarnemend fractievoorzitter, gemeenteraadslid

Commissie Bestuur
Mini Schouten

Mini Schouten

Gemeenteraadslid

Commissie Beheer
Dion Heinis

Dion Heinis

Schaduwraadslid

Commissie Ontwikkeling
Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Gemeenteraadslid

Commissie Ontwikkeling
Ibrahim Yerden

Ibrahim Yerden

Gemeenteraadslid

Commissie Samenleving, Commissie Geloofsbrieven
John Oomkes

John Oomkes

Gemeenteraadslid

Commissie Samenleving, Rekenkamercommissie, Audit Commissie
Bas Sepers

Bas Sepers

Gemeenteraadslid

Commissie Samenleving
Matin Abbasi

Matin Abbasi

Schaduwraadslid

Commissie Beheer
Lenie de Fijter

Lenie de Fijter

#19 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Xander den Uyl

Xander den Uyl

lid Provinciale Staten Noord-Holland, #20 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017, #21 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Wim Buisman

Wim Buisman

Eric Bloembergen

Eric Bloembergen

PS15 NH kandidaat 19

Marjan Adema

Marjan Adema

scouting
Ank Buis

Ank Buis

lid ombudsteam
Mary Scholtemeijer

Mary Scholtemeijer

GR14 kandidaat 22 (lijstduwer)

Jan Oldenburger

Jan Oldenburger

GR14 kandidaat 20

Sidney Visser

Sidney Visser

voormalig (schaduw)raadslid

commissie ontwikkeling, contact Schalkwijk minus Boerhaavewijk
Barbara van Balen

Barbara van Balen

voormalig penningmeester 2014-2018

Janna Bosselaar

Janna Bosselaar

(1913-2001)
Remy Wilshaus

Remy Wilshaus

voormalig afdelingsvoorzitter 2014-2018

Hella van de Beek

Hella van de Beek

programmacommissie (subgroep kansen voor de jeugd & secretaris regiegroep)
Arjen Overbeek

Arjen Overbeek

voormalig raadslid

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Campagneteam

Campagneteam

Sonja Kagie

Sonja Kagie

contactvrouw HVIP | lid ombudsteam
Henk van Bakel

Henk van Bakel

lid ombudsteam
Fractie

Fractie

algemene info
Bestuur

Bestuur

algemene info
Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

plv. afgevaardigde (congres) - afgevaardigde (politieke ledenraad)

wg Zorg (coördinator) | lid ombudsteam
Remmelt van Veelen

Remmelt van Veelen

coördinator ombudsteam