Alle mensen

Floor Roduner

Floor Roduner

Wethouder, kandidaat-wethouder 2018-2022, #1 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein
Marceline Schopman

Marceline Schopman

raadslid, vice-fractievoorzitter, #2 raadsverkiezingen 21 maart 2018

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine
Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

#3 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

(schaduw)raadslid, #4 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

#5 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018, campagnecoördinator

John Oomkes

John Oomkes

#6 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Bas Sepers

Bas Sepers

#7 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Mini Schouten

Mini Schouten

#8 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Matin Abbasi

Matin Abbasi

#9 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Dion Heinis

Dion Heinis

#10 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Daan Keiner

Daan Keiner

#11 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Ibrahim Yerden

Ibrahim Yerden

#12 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Martien Brander

Martien Brander

raadslid, #13 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

commissie samenleving, contact Noord(1), campagne (fractie)
Rimmert Riedstra

Rimmert Riedstra

#14 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

algemeen bestuurslid, #15 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

ledenbinding, bovenlokale contacten
Roel Schaart

Roel Schaart

voormalig raadslid, #16 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Rinze Marten Witteveen

Rinze Marten Witteveen

#17 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Kees Meijer

Kees Meijer

#18 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

lid ombudsteam
Lenie de Fijter

Lenie de Fijter

#19 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Xander den Uyl

Xander den Uyl

lid Provinciale Staten Noord-Holland, #20 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017, #21 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Jeroen Fritz

Jeroen Fritz

raadslid, fractievoorzitter, #22 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

commissie bestuur, contact Centrum, website
Marith Volp

Marith Volp

Voormalig Tweede Kamerlid, #23 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Wim Buisman

Wim Buisman

Frank Voskuilen

Frank Voskuilen

Rick Kwakkenbos

Rick Kwakkenbos

Els Veenhoven

Els Veenhoven

lid algemeen bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland
Conny Kaper

Conny Kaper

secretaris afdelingsbestuur

coördinator werkgroep werk
Eric Bloembergen

Eric Bloembergen

PS15 NH kandidaat 19

Marjan Adema

Marjan Adema

scouting
Harold Hoiting

Harold Hoiting

lid ombudsteam
Freek Salm

Freek Salm

lid ombudsteam
Riet Jacobs

Riet Jacobs

lid ombudsteam
Ank Buis

Ank Buis

lid ombudsteam
Erwino Ouwerkerk

Erwino Ouwerkerk

Paul Seyferth

Paul Seyferth

GR14 kandidaat 19

Mary Scholtemeijer

Mary Scholtemeijer

GR14 kandidaat 22 (lijstduwer)

Tessa van den Dolder

Tessa van den Dolder

voormalig afdelingssecretaris

René Rensing

René Rensing

GR14 kandidaat 13

Remco Visser

Remco Visser

GR14 kandidaat 12

wg Werk (coördinator) | lid ombudsteam
Teresa van Beelen

Teresa van Beelen

GR14 kandidaat 16

Diana van Loenen

Diana van Loenen

raadslid

commissie bestuur, contact Noord(2)
Johan Slik

Johan Slik

GR14 kandidaat 14

Jan Oldenburger

Jan Oldenburger

GR14 kandidaat 20

Sidney Visser

Sidney Visser

voormalig (schaduw)raadslid

commissie ontwikkeling, contact Schalkwijk minus Boerhaavewijk
Simon van de Kamer

Simon van de Kamer

GR14 kandidaat 11

Adriaan Helmig

Adriaan Helmig

GR14 kandidaat 21 (lijstduwer)

afgevaardigde (gewest)
Heleen de Jong

Heleen de Jong

Voormalig algemeen bestuurslid

Barbara van Balen

Barbara van Balen

penningmeester

afgevaardigde (verenigingsraad)
Janna Bosselaar

Janna Bosselaar

(1913-2001)
KandAdviesCie

KandAdviesCie

KandidaatstellingsAdvies Commissie
Remy Wilshaus

Remy Wilshaus

afdelingsvoorzitter

Roel Schepers

Roel Schepers

GR14 kandidaat17

Hella van de Beek

Hella van de Beek

programmacommissie (subgroep kansen voor de jeugd & secretaris regiegroep)
Bart-Bram Spruit

Bart-Bram Spruit

GR14 kandidaat 18

Stan Kaatee

Stan Kaatee

voormalig fractievoorzitter

scouting
Marijke Lodeweegs

Marijke Lodeweegs

scouting (contactpersoon)
Arjen Overbeek

Arjen Overbeek

voormalig raadslid

Sjoera Dikkers

Sjoera Dikkers

Tweede Kamerlid

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Bernt Schneiders

Bernt Schneiders

burgemeester van Haarlem

Thea de Roos-van Rooden

Thea de Roos-van Rooden

voormalig lid dagelijks bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland
Campagneteam

Campagneteam

Bas Vereecken

Bas Vereecken

lid ombudsteam
Sonja Kagie

Sonja Kagie

contactvrouw HVIP | lid ombudsteam
Henk van Bakel

Henk van Bakel

voormalig lid ombudsteam
Ombudsteam

Ombudsteam

algemene info
Afgevaardigden

Afgevaardigden

algemene info
Hans van der Bruggen

Hans van der Bruggen

raadslid

commissie samenleving, contact Boerhavewijk + Zuid-West(2)
Fractie

Fractie

algemene info
Bestuur

Bestuur

algemene info
Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

plv. afgevaardigde (congres) - afgevaardigde (politieke ledenraad)

wg Zorg (coördinator) | lid ombudsteam
Theo Vermeij

Theo Vermeij

afgevaardigde (gewest)

Henk van Dantzig

Henk van Dantzig

afgevaardigde (gewest)

Adri Kemps

Adri Kemps

Algemeen bestuurslid

Remmelt van Veelen

Remmelt van Veelen

coördinator ombudsteam
Helga Koper

Helga Koper

voormalig raadslid, GR14 kandidaat 24 (lijstduwer)

Redactie

Redactie

web & nieuwsbrief & sociale media
Wim Schuur

Wim Schuur

voormalig bestuurslid (secretaris)

Jan Nieuwenburg

Jan Nieuwenburg

burgemeester van Hoorn

voormalig raadslid, wethouder, lid Provinciale Staten Noord-Holland | scouting
Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

voormalig wethouder 2014-2017

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein
Bob Hilarius

Bob Hilarius

Voormalig penningmeester/algemeen bestuurslid