Alle mensen

Floor Roduner

Floor Roduner

Wethouder

Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondbeleid, Monumenten, Sociale Zaken, Schulden en Minima
Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

Afdelingsvoorzitter

Timo Haver

Timo Haver

Secretaris

Diana Harkes

Diana Harkes

Penningmeester

Marjon Triebert

Marjon Triebert

Algemeen bestuurslid coördinator Haarlem, PR & Communicatie

Marlène Sjerps

Marlène Sjerps

Algemeen bestuurslid coördinator Zandvoort

Evert Holterman

Evert Holterman

Algemeen bestuurslid coördinator Bloemendaal

Coby Kroon

Coby Kroon

Algemeen bestuurslid coördinator Heemstede

Emiel van den Berg

Emiel van den Berg

Algemeen bestuurslid coördinator Heemstede

Adri Kemps

Adri Kemps

Algemeen bestuurslid

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

Fractievoorzitter, gemeenteraadslid

Commissie Bestuur
Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

Gemeenteraadslid

Commissie Beheer
Marceline Schopman

Marceline Schopman

Gemeenteraadslid

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine
Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Gemeenteraadslid

Commissie Ontwikkeling (Wonen, Ruimtelijke Ordening, Economie, Toerisme en Cultuur)
Ibrahim Yerden

Ibrahim Yerden

Gemeenteraadslid

Commissie Samenleving
John Oomkes

John Oomkes

Gemeenteraadslid

Commissie Samenleving
Bas Sepers

Bas Sepers

Gemeenteraadslid (waarnemend)

Matin Abbasi

Matin Abbasi

Schaduwraadslid

Commissie Beheer
Dion Heinis

Dion Heinis

Schaduwraadslid commissie Samenleving & Bestuur

Daan Keiner

Daan Keiner

#11 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Martien Brander

Martien Brander

voormalig raadslid, #13 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Roel Schaart

Roel Schaart

voormalig raadslid, #16 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Rinze Marten Witteveen

Rinze Marten Witteveen

#17 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Kees Meijer

Kees Meijer

lid ombudsteam

Lenie de Fijter

Lenie de Fijter

#19 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Xander den Uyl

Xander den Uyl

lid Provinciale Staten Noord-Holland, #20 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)
Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

voormalig raadslid 2010-2017, #21 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Jeroen Fritz

Jeroen Fritz

voormalig raadslid, fractievoorzitter, #22 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Marith Volp

Marith Volp

Voormalig Tweede Kamerlid, #23 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Wim Buisman

Wim Buisman

Frank Voskuilen

Frank Voskuilen

Rick Kwakkenbos

Rick Kwakkenbos

Els Veenhoven

Els Veenhoven

lid algemeen bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland
Eric Bloembergen

Eric Bloembergen

PS15 NH kandidaat 19

Marjan Adema

Marjan Adema

scouting
Harold Hoiting

Harold Hoiting

lid ombudsteam
Freek Salm

Freek Salm

lid ombudsteam
Riet Jacobs

Riet Jacobs

lid ombudsteam
Ank Buis

Ank Buis

lid ombudsteam
Erwino Ouwerkerk

Erwino Ouwerkerk

Mary Scholtemeijer

Mary Scholtemeijer

GR14 kandidaat 22 (lijstduwer)

Tessa van den Dolder

Tessa van den Dolder

voormalig afdelingssecretaris

Remco Visser

Remco Visser

GR14 kandidaat 12

wg Werk (coördinator) | lid ombudsteam
Diana van Loenen

Diana van Loenen

voormalig raadslid

Jan Oldenburger

Jan Oldenburger

GR14 kandidaat 20

Sidney Visser

Sidney Visser

voormalig (schaduw)raadslid

commissie ontwikkeling, contact Schalkwijk minus Boerhaavewijk
Simon van de Kamer

Simon van de Kamer

GR14 kandidaat 11

Adriaan Helmig

Adriaan Helmig

GR14 kandidaat 21 (lijstduwer)

afgevaardigde (gewest)
Heleen de Jong

Heleen de Jong

Voormalig algemeen bestuurslid

Barbara van Balen

Barbara van Balen

voormalig penningmeester 2014-2018

Janna Bosselaar

Janna Bosselaar

(1913-2001)
KandAdviesCie

KandAdviesCie

KandidaatstellingsAdvies Commissie
Remy Wilshaus

Remy Wilshaus

voormalig afdelingsvoorzitter 2014-2018

Hella van de Beek

Hella van de Beek

programmacommissie (subgroep kansen voor de jeugd & secretaris regiegroep)
Bart-Bram Spruit

Bart-Bram Spruit

GR14 kandidaat 18

Marijke Lodeweegs

Marijke Lodeweegs

scouting (contactpersoon)
Arjen Overbeek

Arjen Overbeek

voormalig raadslid

Sjoera Dikkers

Sjoera Dikkers

Tweede Kamerlid

Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid

Bernt Schneiders

Bernt Schneiders

burgemeester van Haarlem

Thea de Roos-van Rooden

Thea de Roos-van Rooden

voormalig lid dagelijks bestuur

Hoogheemraadschap van Rijnland
Campagneteam

Campagneteam

Bas Vereecken

Bas Vereecken

lid ombudsteam
Sonja Kagie

Sonja Kagie

contactvrouw HVIP | lid ombudsteam
Henk van Bakel

Henk van Bakel

lid ombudsteam
Ombudsteam

Ombudsteam

algemene info
Afgevaardigden

Afgevaardigden

algemene info
Hans van der Bruggen

Hans van der Bruggen

voormalig raadslid

commissie samenleving, contact Boerhavewijk + Zuid-West(2)
Fractie

Fractie

algemene info
Bestuur

Bestuur

algemene info
Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

plv. afgevaardigde (congres) - afgevaardigde (politieke ledenraad)

wg Zorg (coördinator) | lid ombudsteam
Remmelt van Veelen

Remmelt van Veelen

coördinator ombudsteam
Helga Koper

Helga Koper

voormalig raadslid, GR14 kandidaat 24 (lijstduwer)

Redactie

Redactie

web & nieuwsbrief & sociale media
Wim Schuur

Wim Schuur

voormalig bestuurslid (secretaris)

Jan Nieuwenburg

Jan Nieuwenburg

burgemeester van Hoorn

voormalig raadslid, wethouder, lid Provinciale Staten Noord-Holland | scouting
Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

voormalig wethouder 2014-2017

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein
Bob Hilarius

Bob Hilarius

Voormalig penningmeester/algemeen bestuurslid