Doe mee!

doemee-250De PvdA is een vereniging van leden. De leden maken de afdeling Zuid Kennemerland. Zij staan midden in de verschillende gemeenten en hebben samen een enorme hoeveelheid ideeën, ervaringen en kennis.

De vereniging van leden
Een belangrijke taak van de lokale vereniging is het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt een verkiezingsprogramma geschreven, kandidatenlijst vastgesteld en campagne gevoerd. Maar dat gebeurt maar eens in de vier jaar. In de tussentijd vinden er bijna wekelijks activiteiten plaats. Politieke inhoud, ontmoeting en gezelligheid gaan hand in hand. Als lid mag je meebeslissen op bijeenkomsten en congressen tijdens lokale activiteiten binnen de afdeling, maar ook tijdens landelijke bijeenkomsten. Ook mag je meebepalen wie onze lijsttrekkers zijn bij verschillende verkiezingen. Leden kunnen deelnemen aan opleidingen van de partij én ontvangen het ledenblad!

Word lid!
De leden vormen samen de basis van de partij. Vanuit onze gezamenlijke waarden en idealen werken we aan een meer sociale en meer rechtvaardige samenleving. Door onze ideeën en energie te bundelen maken we het verschil, elke dag weer. Samen staan we sterk. Samen kunnen we onze idealen waar maken. Word lid van de PvdA, meld je nú aan!

Doe mee!
Er is altijd wel iets waar je als lid van PvdA Zuid Kennemerland kunt aansluiten. Hieronder hebben we dat voor je op een rij gezet. Je kunt ook in onze agenda kijken en aansluiten bij een van onze volgende activiteiten. Als je het prettiger vindt om een afspraak te maken en eens van gedachten te wisselen over wat er het beste bij je past, of als je politieke ambitie hebt, laat het dan aan ons weten door een e-mail te sturen aan onze secretaris (secretarispvdahaarlem@gmail.com) of maak een afspraak met onze scoutingscommissie (zie hieronder).

Je bent van harte welkom binnen onze vereniging. Sluit aan en doe mee!


 

Werkgroep Zorg en Welzijn

De visie van de PvdA Werkgroep Zorg & Welzijn is: we beschouwen de gezondheid en welbevinden van burgers in Zuid-Kennemerland van grote waarde.

Vanaf de oprichting heeft de werkgroep zich beziggehouden met de gevolgen van de decentralisatie van zorgtaken (van Rijk naar gemeente) in het sociale domein. De aandacht was hierbij vooral gericht op de sociale wijkteams die in acht Haarlemse wijken zijn opgezet. De werkgroep, waar ook raadsleden met het onderwerp Zorg in hun portefeuille actief aan deelnemen, ziet zichzelf als schakel tussen beleid en praktijk van zorg en welzijn, tussen professionals en vrijwilligers op de werkvloer in de wijken en aan de andere kant het stadsbestuur en de politiek.

Ben je werkzaam in de zorg of ben je geïnteresseerd om actief mee te doen aan deze werkgroep, dan nodigen we je graag uit voor een kennismaking op een van onze komende vergaderingen. Schrijf een mail naar één van de contactpersonen: Wim Buisman (wbuisman@planet.nl) Ronald Schreuder (ronaldschreuder@gmail.com), die dan spoedig contact opnemen.

Werkgroep Werken & Ondernemen

De werkgroep ‘Werk’, die al 4 jaar goed functioneert, heeft onlangs haar naam veranderd in Werken & Ondernemen. De naamswijziging is nodig, omdat wij mee-veranderen. De arbeidsmarkt is aangetrokken en vraagt nu om meer connectie met ondernemers, die moeite hebben de juiste werknemers te vinden.

Twee werkwoorden: werken en ondernemen En twee realiteiten: de bestaande en de nieuwe economie

De PvdA moet alles in het werk stellen om werkgelegenheid te creëren, o.a. door samen te werken met werkgevers.

Wij nodigen energieke en gemotiveerde PvdA-leden uit om deel te nemen aan onze werkgroep “Werken & Ondernemen”. Heb je interesse in werkgelegenheid in de breedste zin van het woord en mogelijk expertise op dit terrein, meld je aan! Informatie vragen en/of aanmelden kan bij Conny Kaper: conny.kaper@hotmail.nl

De werkgroep ”Werken & Ondernemen”. Omdat het bij de PvdA altijd om werk gaat.

Werkgroep Wonen, Wijken en Ruimte

Wonen was het thema van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat ons betreft volledig terecht. Het vinden van een betaalbare woning wordt voor steeds meer Haarlemmers onmogelijk. En veel Haarlemmers met een laag inkomen hebben hun huur in de laatste jaren zo fors zien stijgen dat zij steeds meer in de knel komen. De woningvoorraad moet bovendien verduurzaamd worden en de vermaatschappelijking van de zorg maakt dat veel Haarlemmers langer en weer zelfstandig wonen. Misschien wel goed, maar het vraagt om nog meer woningen. Dit zijn enorme opgaven die een grote impact hebben op Haarlem nu en in de toekomst. In de werkgroep Wonen, wijken en ruimte vinden we sociale oplossingen voor de grote, maar ook voor kleinere opgaven. De komende jaren zetten we ons in voor de stad en de dorpen van Zuid-Kennemerland. Aan welke inzet moet je dan denken? Nou, we willen zo snel mogelijk een verhuurdersvergunning invoeren om malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus aan te pakken, we willen een meldpunt voor huurmisstanden, woningen erbij sprokkelen door leegstaande bedrijfsruimtes te transformeren, locaties vinden voor tijdelijke bebouwing en nog veel meer. Maar wat we kunnen hangt wel af van wie er bij ons in de werkgroep komt. En daarvoor hoef je nog geen verstand van de thema’s te hebben. Je inzet en betrokkenheid zijn voldoende. Heb je interesse? Stuur een mail naar Dion Heinis dionheinis@live.com.

Werkgroep Innovatieve Democratie 

Het doel van de werkgroep is om in Zuid-Kennemerland (pilot) projecten te bestuderen en concreet te bevorderen die bewoners zelf directe invloed en zeggenschap geven op kwesties van lokaal bestuur.

Zoals reeds op zondagmiddag 16 september, bij de start van het politieke seizoen, is aangekondigd, willen wij in Haarlem een werkgroep vormen rond een veel verder gaande lokale democratie dan we nu kennen. Landelijk zijn er al veel experimenten gaande rond dit punt, maar in Haarlem is het behoorlijk stil gebleven, hoewel er in De Pletterij al een aantal debatavonden aan het onderwerp zijn gewijd. Op 27 juni is b.v. aandacht besteed aan een coöperatieve wijkraad in Groningen en wijkcomité’s in Rotterdam, die beide tot stand komen via loting als antwoord op het probleem, dat weinig bewoners zich echt willen inzetten voor een duidelijke vernieuwing met name op stadsdeel- en wijkniveau.

Wil je mee doen met het nadenken en voorstellen formuleren voor een intensievere vorm van democratie door een veel intensievere betrokkenheid van wijkbewoners b.v., meld je dan aan voor de werkgroep: Piet de Vries, Tel. 023-5253547 p.vries89@upcmail.nl

Werkgroep Regionale Mobiliteit

Zuid-Kennemerland leefbaar en bereikbaar

De PvdA afdeling Zuid-Kennemerland biedt een goed uitgangspunt voor de fracties van de verschillende gemeenten in de regio om samen te werken aan bovenlokale onderwerpen, zoals – duurzame – mobiliteit. De werkgroep mobiliteit richt zich op fietsen en openbaar vervoer in de regio. We zijn op zoek naar goede ideeën, oplossingen en innovaties om gebruik van fiets en openbaar vervoer zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Daarmee willen wij na de PS-verkiezingen in maart het nieuwe provinciebestuur een concrete wensenlijst voor de regio meegeven met fiets- en OV-aandachtspunten. Wat zijn de knelpunten en wat kan er beter in de bereikbaarheid bij woning of werk in de regio? De uitwerking geven wij aan de kandidaten voor de provinciale staten worden mee in februari. Denk je mee: Geef je opmerking door aan barbara@barbaravanbalen.nl. Wil je verder meepraten, laat het weten. We horen graag van je. Alvast bedankt.

Namens de werkgroep,

Barbara van Balen en Pieter van der Hoeven

Werkgroep Onderwijs en Cultuur

De werkgroep Onderwijs en Cultuur is een gloednieuwe werkgroep die zich het volgende doel stelt: “Het ontwikkelen van een visie hoe de sector Onderwijs & Cultuur enerzijds en het politieke bestuur anderzijds zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken”.

Ben jij werkzaam in het onderwijs, de cultuursector of heb je er op een andere manier mee te maken?

Iedereen met ideeën over deze twee belangrijke en sociaaldemocratische thema’s is van harte welkom! Heb je vragen of meld je je graag als belangstellende? Contactpersoon voor deze werkgroep is bestuurslid Evert Holterman: evertholterman@gmail.com

Haarlemse vrouwen in de PvdA
In een tijd waarin op het gebied van emancipatie nog veel winst te behalen valt willen de Haarlemse vrouwen in de PvdA een bijdrage leveren aan het streven om emancipatie op de politieke agenda te zetten en te houden en het creëren van waardevolle contacten tussen gelijkgestemde, inspirerende en betrokken vrouwen in de PvdA. Coördinatie: Lenie de Fijter.

Ombudsteam
Het PvdA-Ombudsteam behandelt vragen en problemen van Haarlemmers die betrekking hebben op de werk- en handelwijze van de gemeente Haarlem en gemeentelijke bedrijven en instanties zoals woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, scholen, belastingsdienst, UWV en werkgevers. Coördinatie: Remmelt van Veelen.

Rode startkabels
De rode startkabels vormen samen een fysiek netwerk waarbij de kracht, kennis en ervaring van PvdA-leden wordt benut om anderen te helpen bij het zoeken van een baan. Startkabels geven nieuwe energie geven aan iedereen die vastzit en geen toekomst meer ziet in de traditionele adviezen van instanties en overheden. Wil je in gesprek met een startkabel of denk jij een startkabel voor iemand anders te kunnen zijn? Lees dan verder op deze pagina. Coördinatie: Conny Kaper en Jan Oldenburger.

PvdA in de buurt
Elke maand gaan we van deur tot deur in een deel van Haarlem. We noemen dat PvdA in de buurt. We vragen aan Haarlemmers wat er goed gaat in de buurt, wat er beter kan en wat de politiek hieraan kan doen. Ook als je dit nog nooit eerder hebt gedaan, of niet precies op de hoogte bent van de Haarlemse politiek is het leuk en interessant om mee te gaan. Bovendien koppelen we je dan aan een ervaren partijgenoot. Coördinatie: Marjon Triebert.

Boekenclub
Ben je gek op lezen én geïnteresseerd in de politiek? Sluit je dan aan bij de boekenclub van de PvdA Haarlem! Elk kwartaal lezen we eenzelfde boek en komen we op een zondagmiddag bij elkaar om het boek te bespreken. Elke bijeenkomst start met een inleiding op het boek, het gesprek daarna wordt geleid door een van de aanwezigen. Iedereen komt een keer aan de beurt als gespreksleider. Aan het einde van de middag kiezen we samen het boek dat de volgende keer wordt besproken.

In gesprek met de scoutingcommissie
Hierboven lees je op welke manier je actief kunt worden binnen onze vereniging. Voel je vrij contact op te nemen met de genoemde contactpersonen. Vind je het prettiger om met een van onze partijgenoten vrijblijvend te praten over wat jij kunt doen binnen de afdeling? Of denk je er bijvoorbeeld over na om jezelf kandidaat te stellen voor de volgende gemeenteraadsverkiezing? Dan kun je een afspraak maken met onze scoutingcommissie. Coördinatie: Marjan Adema.

Doe een extra financiële donatie
Voor elk lid ontvangt de afdeling een afdracht van het landelijk partijbureau van de PvdA.  Ook kunnen we een beroep doen op een landelijk activiteitenfonds. De middelen zijn echter beperkt en elke extra euro is daarom mooi meegenomen voor ons als lokale afdeling. Van de extra fondsen die we werven kunnen we bijvoorbeeld de rozen kopen die we tijdens onze PvdA in de buurtacties gebruiken. Lees hier hoe je een extra financiële donatie aan de afdeling kunt doen.