Wethouder, kandidaat-wethouder 2018-2022, #1 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Floor Roduner

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein

Ik ben 36 jaar, geboren en getogen in Haarlem en nu werkzaam op het ministerie van Financien. Mocht ik in de gemeenteraad worden verkozen, dan wil mij vooral inzetten voor het op orde houden van de gemeentefinanciën. Helpen dat de komende bezuinigingen nu eerlijk en sociaal worden ingevuld, maar ook naar de toekomst toe een stevige en solidaire begroting. Als raadslid wil ik zo een bijdrage leveren de idealen van de PvdA te realiseren en de PvdA verder te versterken.