Fractie

Floor Roduner

Floor Roduner

Wethouder, fractievoorzitter, kandidaat-wethouder 2018-2022, #1 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

werk, economische zaken, sociale zaken, wonen en coördinatie sociaal domein
Marceline Schopman

Marceline Schopman

Gemeenteraadslid, #2 raadsverkiezingen 21 maart 2018

commissie ontwikkeling, contact Zuid-West(1) + Ramplaankwartier, lid redactieadviesraad VNG magazine
Isabelle Wisse

Isabelle Wisse

Gemeenteraadslid, #3 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

Gemeenteraadslid, #4 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Gemeenteraadslid, #5 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018, campagnecoördinator

Ibrahim Yerden

Ibrahim Yerden

Gemeenteraadslid, #12 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018