Bosselaarfonds

bosselaarGezocht: goede initiatieven om geld aan te geven
In 2001 overleed Janna Bosselaar. Een vrouw die haar gehele leven bijna alles dat ze had weggaf aan mensen en goede doelen, waarvan zij vond dat die het beter konden gebruiken. Na haar overlijden gaf ze haar huis aan de PvdA Haarlem. Die zette het geld dat de verkoop van het huis opbracht om in een stichting.

De Stichting Janna Bosselaar heeft tot doel om net als Janna haar geld weg te geven. Zij wil dat doen aan initiatieven die bijdragen aan het vergroten van vrijheid, solidariteit, duurzaamheid of rechtvaardigheid in Haarlem en omgeving. Dat zijn ambitieuze doelen, maar het moet mogelijk zijn die om te zetten in concrete initiatieven op menselijke maat.

Indienen van een aanvraag
Tweemaal per jaar (na 15 januari en na 15 augustus) beslist het bestuur van de stichting over de verdeling van haar geld. Mocht u een aanvraag bij het bestuur willen indienen, dan verzoeken wij u ook de subsidievoorwaarden te lezen.
Nieuwe aanmeldingen kunt u emailen naar bosselaarfonds@kpnmail.nl (of per post naar Bosselaarfonds, p/a dhr. W. Boender, Fanny Blankers-Koenplein 38, 2031 VW  Haarlem).
Nieuwe aanvragen kunt u indienen voor 15 januari of 15 augustus (bij voorkeur digitaal).

Laat de idealen van Janna voortleven en vraag onze steun. Wij geven graag!

De bestuursleden van de stichting Janna Bosselaar zijn lid van de PvdA afdeling Haarlem maar worden daardoor niet benoemd.

Toelichting criteria.
In de loop der jaren heeft het fondsbestuur honderden aanvragen met succes beoordeeld. Voor de beoordeling van de aanvragen houdt het bestuur eerdere bestuursuitspraken in het oog, te weten:

 • Bijdragen dienen geen structureel karakter te krijgen.

 • Voor ‘feesten en partijen’ geen bijdragen te verlenen.

 • Zeer terughoudend c.q. afwijzend ten opzichte van individuele aanvragen.

 • Aanvragen, die niet door een bestuur en/of directie zijn ingediend, niet te honoreren.

 • Terughoudend te zijn bij aanvragen waar de overheid subsidie o.i.d. geheel of gedeeltelijk intrekt.

Wat steunden we wel.
In de afgelopen jaren zijn de volgende organisaties voor specifieke projecten door het fonds met een financiële bijdrage ondersteund:

 • 2016 – Nijmanshofje (Konijnenhokken), Speeltuinvereniging Haarlem Oost (Wippen), Scouting Brigitta (EHBO tas), PvdA (Haarlemse Kansen Festival, Cuisine la Koepel, Bijdrage verkiezingsfonds, Clubhuis, Vrouwendag 8 maart 2016).
 • 2015 – PvdA (project ‘Rode Startkabels’), Spaarneschool en Flinty’s (met voorbehoud)
 • 2014 – HIV Vooroordelen, Serious Request
 • 2013 – Samen Haarlem, Zorghotel Pitstop, PvdA Maatjesproject, Stem In de Stad
 • 2012 – Nijmanshofje, Scouting De Brug, Dierentehuis Kennermerland, Speeltuinvereniging Deltwijk, Stichting de Baan, Werkgroep alfabetisering, Discriminatiezaken Kennemerland, ROADS-Moestuin, PvdA-Haarlem, Dierenambulance, Ontmoet elkaar in Schalkwijk
 • 2011 – Vogelwerkgroep, Nijmanshofje, Houtfestival, Bevrijdingspop, Kinderfestival Bevrijdingspop, Straatjopurnaal, Ecosol, Niemand buitenspel, Roze Stad
 • 2010 – REBUP, PvdA, Scouting Brigitta, Floregaarde, HIV & Vooroordeel, NIVON, Straatjournaal
 • 2009 – Zangkoor Prima Musica, Scouting Menno Simonz, Nijmanshofje, Luttikhuis, Landje de Boer, YfC, KidsKisten