penningmeester

Barbara van Balen

afgevaardigde (verenigingsraad)

facebookje   Ik kan slecht tegen onrechtvaardigheid. Het begon met het onbegrip voor het feit dat mijn broers meer mochten en minder ‘moesten’ dan ik. Dat gender, ras of afkomst er toe leidt dat sommige mensen minder kansen en mogelijkheden hebben dan anderen raakt me nog steeds diep. Er is veel veranderd, mijn broers ‘mogen’ allang ‘niet meer dan ik’, maar we zijn er nog niet. De inkomenskloof in Nederland groeit en er zijn veel mensen die niet zien dat ze mogelijkheden hebben, of dat idee zijn verloren. Daar moeten we zelf iets aan doen, niet alleen langs de kant staan protesteren. Dat trekt me aan in de PvdA, bereid zijn zelf vuile handen te maken, mee willen besturen  Gelijke kansen en een rechtvaardige samenleving daar wil ik me graag voor inzetten.