voormalig raadslid 2010-2017, #21 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.”

kandidaat 4 GR2014
“Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als stad vanuit een rood hart. Ik ben een getogen Haarlemmer, geboren in Suriname. Mijn wortels liggen in India. Sociaal-democratie is voor mij een ongedeeld Haarlem: Gelijke kansen op onderwijs, werk en wonen voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor eenieder die dat nodig heeft en samenleven in gezonde en veilige wijken. Dit heeft in deze raadsperiode onder andere geleid tot de volgende resultaten: * in de woonvisie staat Haarlem als ongedeelde stad centraal, * plekken in Haarlem om zelf betaalbaar te bouwen, * 200 extra banen in Haarlem door de koopzondag”