Gemeenteraadslid

Ienke Verhoeff

Commissie Ontwikkeling
Ienke Verhoeff

Over Ienke Verhoeff

06-48137280[email protected]

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën en grote projecten te kunnen inzetten om de situatie van Haarlemmers te kunnen verbeteren die een steuntje nodig hebben. Als wijkraadslid, inwoner, lid ouderraad en actief ouder bij sportclubs heb ik van buiten naar binnen gekeken bij de gemeente, als ambtenaar geroken aan het bestuur, nu denk ik effectief te kunnen meesturen.