Gemeenteraadslid

Sidney Visser

Commissie Samenleving

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken?

In de fractie voer ik het woord over Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Sport. Het zijn onderwerpen waarbij we vaak afhankelijk zijn van landelijke wetgeving, maar dat ontslaat ons er niet van kwetsbare kinderen en volwassen zo goed mogelijke hulp te bieden. Ik geloof in de sociale kracht van Haarlem en in samenwerking met de regio. Dat betekent dat we de handen ineen moeten slaan en gezamenlijk moeten werken naar een oplossing.

Ik hoop dat ik er in deze periode mede voor kan zorgen dat Haarlem niet meer onder toezicht zal staan van het ministerie en dat kwetsbare mensen in onze stad kunnen rekenen op goede zorg, opvang én doorstroming naar een eigen woning. Daarom ben ik er trots op dat we in Haarlem naar mensen omkijken en dat we deze periode het startschot hebben kunnen geven voor structurele opvang voor mensen die niet op zichzelf kunnen wonen en woningen beschikbaar stellen via Housing First om dakloosheid te bestrijden.

Wie is je politieke idool en waarom?

Hoewel het voor mijn tijd was, ben ik wel altijd fan geweest van Joop den Uyl. Den Uyl kwam op voor mensen die dat nodig hadden, zette zich in voor mensen die vanuit andere landen naar Nederland kwamen en zocht altijd verbinding. Hij waarschuwde voor armoede, uitzichtloosheid en de tweedeling in de samenleving. Die zaken vind ik tegenwoordig net zo actueel als toen Den Uyl het kabinet Lubbers daarvoor waarschuwde in mijn geboortejaar 1986. Tegenwoordig kijk ik met trots naar partijgenoten Agnes Jongerius die met succes een Europees minimumloon ingevoerd kreeg, Paul Tang die al jaren strijdt tegen financiële trucjes van multinationals en kersvers PvdA/GroenLinks kandidaat Esmah Lahlah die in Tilburg ontzettend goed werk levert op het terrein van bestaanszekerheid en kansengelijkheid.

Wat is jouw favoriete plek in Haarlem?

De Spaarnebrug. Dit is de spoorbrug die over het Spaarne loopt. Als ik een tijd van huis ben geweest voor werk of op vakantie, krijg ik het gevoel van “thuis zijn” op het moment dat je vanuit de trein op de brug de Grote Kerk boven de huizen uit ziet torenen. Dat gevoel blijf ik fijn vinden.

Fysiek kun je me vaak vinden op plekken in de stad waar levendigheid is. Ik kom graag op skatepark ’t Landje, bij het Slachthuis of het Patronaat en anders in het centrum, het liefst rond de Riviervischmarkt. Naast de leuke horeca die hier zit, kun je op deze plek heerlijk mensen kijken.

Waar kun je mij volgen?

Facebook: https://www.facebook.com/sidney.visser.1/

Instagram: https://www.instagram.com/sidney_visser/