Gemeenteraadslid

Sidney Visser

Commissie Samenleving

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken?

Ik wil zorgen dat Haarlem een stad voor iedereen blijft. We zien door de stijgende huizenprijzen en de groeiende wachtlijsten dat Haarlem onbewoonbaar wordt voor mensen met een kleinere portemonnee. Starters kunnen nergens een betaalbare woning vinden en voor senioren zijn er bijna geen mogelijkheden om door te stromen. Andere belangrijke punten voor mij zijn kansengelijkheid en het bestrijden van armoede. Ik zie in Haarlem-Oost, waar ik geboren ben, en Schalkwijk, waar ik nu al zo’n 20 jaar woon dat het ontzettend belangrijk is om mensen dezelfde kansen te geven. Alle kinderen hebben recht op een leven zonder armoede, op goed onderwijs en een veilige buurt. Daar wil ik in de kwetsbaarste wijken grote stappen zetten de komende jaren.

Wat doe je in het dagelijks leven? (en/of wat heb je aan werk gedaan?)

Tot voor kort werkte ik in verschillende functie bij de Partij van de Arbeid, maar sinds dit najaar ben ik projectmedewerker bij Tertium in Amsterdam. Tertium geeft bewoners en lokale organisaties meer invloed op veranderingen in hun omgeving. Ons doel: projecten die goed aansluiten bij de behoeftes van wijk, stad of land. Naast mijn werk bij Tertium ben ik vrijwilliger bij Stichting de Baan in Haarlem. Daar organiseren en begeleiden we activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wie is je politieke idool en waarom?

Ik heb niet specifiek een idool binnen de politiek. Hoewel het voor mijn tijd was, ben ik wel altijd fan geweest van Joop den Uyl. Den Uyl kwam op voor mensen die dat nodig hadden, zette zich in voor mensen die vanuit andere landen naar Nederland kwamen en zocht altijd verbinding. Hij waarschuwde voor armoede, uitzichtloosheid en de tweedeling in de samenleving. Die zaken vind ik tegenwoordig net zo actueel als toen Den Uyl het kabinet Lubbers daarvoor waarschuwde in mijn geboortejaar 1986. Buiten de politiek kijk ik ook graag naar de mensen buiten de politiek die strijden voor mensenrechten en gelijkwaardigheid. Dat kunnen activisten zijn zoals bijvoorbeeld Martin Luther King Jr., maar ook mensen die dit via de journalistiek, muziek, literatuur of toneel doen zoals Uğur Mumcu of Mohamed Chacha. Mensen die zich in hebben gezet voor anderen, terwijl ze er zelf door in gevaar kwamen.

Waar ben je opgegroeid? Waar woon je nu?

Ik ben opgegroeid in de Slachthuisbuurt in Haarlem-Oost. Daar heb ik tot mijn veertiende gewoond. Buiten een uitstapje naar het centrum heb ik daarna altijd in Schalkwijk gewoond. Momenteel woon ik in Molenwijk.

Waarom heb je voor de PvdA gekozen?

Ik ben in 2012 lid geworden van de PvdA. Ik merkte dat ik kwaad werd van de dingen die Geert Wilders riep over mensen met een niet-Nederlandse afkomst en vond dat ik daar iets tegenover moest stellen. De PvdA is voor mij een partij die altijd op zoek is naar de verbinding tussen mensen. We komen op voor mensen die een steuntje goed kunnen gebruiken en we vragen de sterkste schouders de zwaarste lasten te tillen. Die basisgedachte van de sociaaldemocratie is nu net zo hard nodig als toen onze voorganger de SDAP werd opgericht.

Wat is jouw favoriete plek in Haarlem?
De Spaarnebrug. Dit is de spoorbrug die over het Spaarne loopt. Als ik een tijd van huis ben geweest voor werk of op vakantie, krijg ik het gevoel van “thuis zijn” op het moment dat je vanuit de trein op de brug de Grote Kerk boven de huizen uit ziet torenen. Dat gevoel vind ik de fijnste plek.

Waar kun je mij volgen?

Facebook: https://www.facebook.com/sidney.visser.1/

Instagram: https://www.instagram.com/sidney_visser/