lid Provinciale Staten Noord-Holland, #20 Raadsverkiezingen 21 Maart 2018

Xander den Uyl

GR14 kandidaat 23 (lijstduwer)

Lid van de PvdA sinds 1976, lid van de FNV sinds 1978, inwoner van Haarlem sinds 1991, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland sinds 2015. Het is belangrijk dat wij als PvdA een sterke positie hebben in Haarlem. Het gaat goed met de economie, meer kans op werk voor iedereen, laten wij zorgen dat er ook kansen zijn voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt. Te veel mensen kunnen geen goed huis vinden, zeker de starters op de woningmarkt. Voor ons als partij en voor mij zelf is er dus meer dan genoeg te doen in Haarlem.