De Rooie Vrouwen Zuid-Kennemerland is een actieve groep binnen de afdeling. Wij organiseren bijeenkomsten over actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen in de serie HAARFIJN debatten. En wij zijn elk jaar betrokken bij de organisatie van de activiteiten rond internationale vrouwendag.

Wij vinden dat iedereen zich welkom moet voelen in Zuid-Kennemerland, een geweldige woonomgeving. Vrouwen en mannen hebben in Nederland dezelfde rechten, maar hun positie is vaak niet gelijk. Wij willen daar iets aan doen. Deze punten, die voortkomen uit de gesprekken die hebben plaatsgevonden in de debatcyclus Haarfijn hebben we vastgelegd in een manifest.

Ben je betrokken en wil je meedoen: [email protected]