Haarlemse Vrouwen in de PvdA

Wie zijn wij?
– Lenie de Fijter (coördinator)
– Heleen de Jong
– Mini Schouten
– Maaike de Jong
Sonja Kagie (contactvrouw)

Wat willen wij?
Haarlemse Vrouwen in de PvdA willen zich meer profileren binnen de afdeling Haarlem. In een tijd waarin op het gebied van emancipatie nog veel winst te behalen valt willen wij binnen de Haarlemse PvdA een bijdrage leveren aan het positioneren van dit beleid in de breedste zin van het woord. Een van de doelstellingen zal zijn het streven om emancipatie op de politieke agenda te zetten en te houden en het creëren van waardevolle contacten tussen gelijkgestemde, inspirerende en betrokken vrouwen in de PvdA. Ook het toetsen van het verkiezingsprogramma is hiervan een onderdeel. Het is zeker niet de bedoeling om alleen vrouwenkwesties aan te roeren. Vanuit het jarenlange discours van vrouwenproblematiek kan een hoop inzicht worden getransponeerd naar andere debatten over minderhedenkwesties.

Wat doen wij?
– Organiseren van netwerk- en inspiratiebijeenkomsten.
– Organiseren van de Haarlemse Internationale Vrouwendag op 8 maart.
– 4/5 keer per jaar bijeenkomen.

Ben je betrokken en wil je meedenken/meepraten neem dan contact op met Sonja Kagie ([email protected])


8 maart 2016 – Internationale vrouwendag
lees verder»


7 oktober 2015 – Bijeenkomst over Sociaal Wijkteams
lees verder»


8 maart 2015 – Internationale vrouwendag
lees verder»


8 oktober 2014 – Debat: Werk, werk, werk!
lees verder»


8 maart 2014 – Internationale vrouwendag
Lees hier de aankondiging en het verslag.


27 januari 2014 – Debat: Is mantelzorg vrijwilligerswerk?
lees verder»