Gemeenteraadslid

Erica Bastiaans

Commissie Samenleving
Erica Bastiaans

Over Erica Bastiaans

[email protected]

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken?

Als lid van de commissie Samenleving ben ik woordvoerder op Onderwijs en Maatschappelijke Ondersteuning Na 1,5 jaar in de raad is mijn motivatie nog steeds: kinderen in Haarlem een goede start geven. Eerlijke kansen creëren voor alle kinderen en ouders daarbij betrekken. Het mag niet uitmaken waar je woont en wat je ouders doen. Dat betekent bijvoorbeeld zo jong mogelijk beginnen met de taal te leren en zorgen dat kinderen niet in armoede opgroeien. Daarom vind ik vroeg- en voorschoolse educatie zo belangrijk. Hiermee bereid je kinderen met een mogelijke taalachterstand voor op de basisschool. Ook de aanpak van Laaggeletterdheid bij volwassenen is een speerpunt. Er gaat een wereld voor je open als je goed kunt lezen en schrijven en digitaal vaardig bent. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. In juni 2023 was de wedstrijd Duidelijke Taal, op mijn initiatief door de gemeente georganiseerd, een groot succes. Inwoners, politici en inwoners herschreven en schreven teksten. De inwoners wonnen, een mooi signaal.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk bij het Haarlem College als docent NT2. Ik geef les aan leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederlands zijn en nog wat extra taalondersteuning nodig hebben om alle vakken te kunnen volgen. Ook ben ik betrokken bij het schoolbrede taalbeleid. Net als bij inwoners en gemeente, moeten ook op school leerlingen en docenten aan goede taalbeheersing en taalondersteuning werken.

Wie is je politieke idool en waarom?

Hedy d’Ancona is voor mij een voorbeeld van actief zijn en blijven en meegaan met de tijd. In 1967 zette zij samen met Joke Smit de tweede feministische golf in gang, waardoor vrouwen bewust werden van hun achterstand en actie gingen voeren. Nog steeds is dat nodig, en daarom ben ik ook lid van de Rooie Vrouwen. Economische zelfstandigheid, gelijke beloning, veiligheid voor vrouwen thuis en op straat, het blijven actuele onderwerpen.

Op het gebied van klimaat en verduurzamen is dat Frans Timmermans, onze lijsttrekker voor de verkiezingen in november ’22.  Internationaal, nationaal en lokaal, op alle niveaus moeten we de komende jaren werken aan de klimaatdoelstellingen, om de wereld voor volgende generaties leefbaar te houden.

Waar ben je opgegroeid?

Tot mijn 20e heb ik in Zaandam, de rooie Zaanstreek, gewoond, samen met ouders en jongere zus. Mijn vader was zo lang als ik weet, lid van de PvdA. Politiek was thuis een onderwerp waar veel over gesproken werd. Ook mijn moeder was maatschappelijk betrokken en deed veel vrijwilligerswerk. Een bijdrage leveren aan de samenleving is me met de paplepel ingegoten.

 Waarom heb je voor de PvdA gekozen?

Solidariteit met de zwakkeren, zowel nationaal als internationaal, vind ik belangrijk. Zelf heb ik een goed leven, met een mooi huis, een leuke baan. Dat gun ik iedereen. Ik ben niet van ‘willen is kunnen’. Sommige mensen hebben meer een steuntje in de rug nodig dan anderen en in een sociale samenleving kijk je naar elkaar om. Het bieden van eerlijke kansen, dat is waar de PvdA voor staat en dat vertaal ik zelf vooral naar het onderwijs. Meedoen begint met mee kunnen doen. Je ziet dat leerachterstanden door corona juist weer het meest zichtbaar zijn bij kinderen van laagopgeleide ouders. Daar moeten we de komende tijd alert op zijn, dat de NPO-gelden worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn: leerachterstanden wegwerken.

Wat is jouw favoriete plek in Haarlem?

De Haarlemmerhout, het oudste stadsbos van Nederland. Heerlijk om met de hond te wandelen, het hele jaar door. Toegankelijk voor iedereen, jong, oud, sporters, wandelaars. Altijd hoor je vogels, en trekt een roodborstje je aandacht. Bijzonder ook om te beseffen dat het al in 1392 bestond. Er is door de eeuwen heen veel gekapt. In 1969 werd dat zelfs in de Tweede Kamer besproken, waarna het als eerste groene rijksmonument een beschermde status kreeg. We hebben dus een geschiedenis in Haarlem met zuinig zijn op ons groen. De stad groen houden en groener maken, in alle delen van de stad, draagt ook bij aan een sociaal en duurzaam Haarlem.

 

Waar kun je mij volgen?

 Facebook: https://www.facebook.com/erica.bastiaans

Instagram: /ericabastiaans

Email [email protected]