Afdelingsvoorzitter

Erica Bastiaans

Erica Bastiaans

Over Erica Bastiaans

06-12382638erica.pvda@gmail.com

Als geboren en getogen Zaanse, woon ik inmiddels alweer 11 jaar in het mooie Haarlem. In 2007 werd ik voor de tweede keer lid van de PvdA. Afkomstig uit een rood nest, had ik toen opnieuw het gevoel ‘bij die partij hoor ik, die wil ik steunen en daar wil ik bij betrokken zijn’. Vanaf maart 2015 zit ik in het afdelingsbestuur van Haarlem en in juni 2018 werd ik gekozen als voorzitter van het afdelingsbestuur voor de nieuwe afdeling 

Zuid-Kennemerland. Daarnaast ben ik werkzaam in het onderwijs als docent NT2 (Nederlands als tweede taal). 

Sociaaldemocratie is volgens mij de beste manier om de maatschappij vorm te geven. 

Wel eigen verantwoordelijkheid, maar steun krijgen als dat nodig is. Een rechtvaardige samenleving, waarin we solidair zijn met elkaar, met een redelijke verdeling van inkomen en macht, met zorg voor het milieu en waarin we ons blijven richten op internationale samenwerking. 

De komende jaren ga ik me inzetten voor een actieve afdeling, waarbij leden zich betrokken voelen. Voor een herkenbare en zichtbare PvdA. Een duidelijk links geluid, gericht op solidariteit en emancipatie. Voor goed onderwijs en aandacht voor kunst en cultuur. 

‘Je moet de mensen blijven stimuleren om zich te ontwikkelen’ zei de onlangs overleden actrice Elisabeth Andersen kort voor haar overlijden tegen mij. We zijn nooit klaar, we blijven nodig en we gaan voor een rood en sociaal Zuid-Kennemerland.