Afdelingsvoorzitter

André Broekmans

André Broekmans

Over André Broekmans

06-10139041[email protected]

Ik ben in 2019 lid geworden van de PvdA na de overwinning van Forum voor Democratie in de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er zijn betere manieren om te reageren op onvrede in de samenleving. Na ruim een jaar lidmaatschap van de PvdA en deelname aan de Werkgroep Zorg en Welzijn wil ik actiever worden voor de sociaaldemocratie. Ik ben op 23 september 2020 door de Algemene Leden Vergadering als bestuurslid benoemd en op 2 juni 2021 als voorzitter van de PvdA Zuid-Kennemerland.

Principes
Gelijkwaardige kansen bieden om vooruit te komen, het tegengaan van de tweedeling in de maatschappij en internationale samenwerking zijn voor mij leidende principes.

Professionele achtergrond
Mijn professionele carrière ben ik begonnen als internist in het huidige Leids Universitair Centrum, waarna ik via de Nederlandse Hartstichting als hoofd Medische Zaken de stap maakte naar het Ministerie van VWS. Ruim 10 jaar ben ik daar directeur geweest van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Vervolgens heb ik leidinggevende posities gehad bij Organon en MSD. De laatste jaren werkte ik als adviseur geneesmiddelen voor zowel private en publieke organisaties. Op het ogenblik ben ik voorzitter van de Stichting UCAB (Utrecht Centre for Affordable Biotherapeutics), die actief is om biotechnologische geneesmiddelen voor een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken in lage- en middeninkomenslanden. In Haarlem ben ik bestuurslid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.