Werkgroep Zorg & Welzijn

ZorgDe werkgroep Zorg stelt zich ten doel onze gemeenteraadsleden te ondersteunen bij de voorbereiding van de besluitvorming op dit terrein, uitgaande van onze standpunten in deze. Vanuit inhoudelijke kennis, ervaring, of betrokkenheid in deze worden leden (en niet-leden) uitgenodigd om aan deze werkgroep deel te nemen.
Coördinatie: Ronald Schreuder.


OPROEP
Als er leden zijn die ervaringen hebben met veranderingen in de zorg, vragen we hen deze te melden bij de werkgroep of bij het ombudsteam (als er iets mee gedaan moet worden).