Werkgroep Zorg

ZorgDe werkgroep Zorg stelt zich ten doel onze gemeenteraadsleden te ondersteunen bij de voorbereiding van de besluitvorming op dit terrein, uitgaande van onze standpunten in deze. Vanuit inhoudelijke kennis, ervaring, of betrokkenheid in deze worden leden (en niet-leden) uitgenodigd om aan deze werkgroep deel te nemen.
Coördinatie: Ronald Schreuder.

 


18 mei 2016 – planningsbijeenkomst
De plannen van de werkgroep voor de komende maanden besproken, een mooi moment om aan te sluiten dus.


7 oktober 2015 – informatiebijeenkomst Sociaal Wijkteams


25 februari 2015 – vervolgbijeenkomst
Met een vergelijking tussen verschillende vormen van sociale wijkteams.


OPROEP
Als er leden zijn die ervaringen hebben met veranderingen in de zorg, vragen we hen deze te melden bij de werkgroep of bij het ombudsteam (als er iets mee gedaan moet worden).


21 januari 2015 – vervolgbijeenkomst
De werkgroep heeft zich o.a. gebogen over de kritiek op de VIVA zorggroep en over de ombudsfunctie. Voor de volgende keer staat een vergelijking tussen verschillende vormen van sociale wijkteams op de agenda, op basis van een landelijk onderzoek. Lees het verslag»


26 november 2014 – vervolgbijeenkomst
Op deze bijeenkomst hebben we vooral gekeken naar hoe de verschillende transities gevolgd kunnen worden. Met name hoe we daar als PvdA iets aan toe kunnen voegen via het verzamelen van ervaringen met de zorg door gesprekken met burgers die de veranderingen in de zorg zelf mee maken. Lees meer over Snow ball sampling in het verslag. Lees het verslag»


7 oktober 2014 – vervolgbijeenkomst
Op 10 september en 7 oktober is de werkgroep bijeen geweest met onze twee raadsleden Artie Ramdodit en Martien Brander. We hebben vooral gekeken naar de verordeningen jeugdzorg en wmo. Lees het verslag»


10 september 2014 – bijeenkomst over
instelling en het functioneren van sociale wijkteams. Lees verder»


mei 2014 – werkgroep in oprichting
Zie hier een eerste oproep tot deelname aan de werkgroep Zorg.