Standpunten

Zoeken

Bestuur

Zeker zijn van goed bestuur.

Lees verder

Cultuur

Zeker zijn van ontspanning en plezier.

Lees verder

Diversiteit en integratie

Zeker zijn van een gelijke kans.

Lees verder

Duurzaamheid

Zeker zijn van schone lucht.

Lees verder

Economie

Zeker zijn van bedrijvigheid en banen.

Lees verder

Financiën

Zeker zijn van goed bestuur.

Lees verder

Groen en onderhoud

Zeker zijn van een prettige buurt.

Lees verder

Jeugdhulp

Zeker zijn van veilig opgroeien.

Lees verder

Onderwijs

Zeker zijn van goed onderwijs.

Lees verder

Ouderen

Zeker zijn van aandacht voor ouderen.

Lees verder

Ruimtelijke ordening en bouwen

Zeker zijn van genoeg woningen.

Lees verder

Sociaal beleid

Zeker zijn van hulp en steun.

Lees verder

Sport en spelen

Zeker zijn van bewegen en plezier.

Lees verder

Veiligheid

Zeker zijn van een veilige buurt.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Zeker zijn van een bereikbare stad.

Lees verder

Vluchtelingen en statushouders

Zeker zijn van een veilig onderdak.

Lees verder

Werk

Zeker zijn van werk en inkomen.

Lees verder

Wonen

Zeker zijn van een betaalbaar huis.

Lees verder

Zorg en welzijn

Zeker zijn van aandacht voor elkaar.

Lees verder