8 Diversiteit & Integratie 
Verkiezingsprogramma

8 Diversiteit & Integratie 

We willen een stad zijn waar iedereen meetelt. Wij Haarlemmers vormen samen een bonte mix als het gaat gender, seksualiteit, geloof, afkomst, loopbanen, studieachtergronden en meer. Die bonte mix is ons veel waard. Het zorgt voor interessante ontmoetingen en nieuwe ideeën. Wij blijven ons inzetten voor een stad waar iedereen zichzelf kan zijn. In onze stad is geen ruimte voor discriminatie en racisme en we blijven knokken voor emancipatie en gelijkwaardigheid. We willen groepen met elkaar verbinden en eraan bijdragen dat Haarlemmers voor elkaar opkomen en naar elkaar omkijken. Dat doen we ook door nieuwe Haarlemmers onze taal te leren en ze wegwijs te maken in onze stad.

8.2 De nieuwe Inburgeringswet

De nieuwe Inburgeringswet

De nieuwe Inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers beter op te vangen in de lokale samenleving. Werken en de taal leren kan worden gecombineerd en de directe toegang tot arbeidsmarkt en scholing brengt mensen met elkaar in contact. We starten zo vroeg mogelijk met inburgering en maken ze wegwijs in onze stad.

Onze keuzes:

De Nederlandse taal leren in een vroeg stadium

We creëren de condities om al voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning de taal te leren en mee te doen in de stad. We starten een programma, gericht op ouders van leerplichtige kinderen, dat ervoor zorgt dat zij samen naar school gaan en samen de taal leren. Dat stimuleert de taalontwikkeling buiten school, en de ouderbetrokkenheid bij school.

We organiseren werkplekken voor inburgeraars

Samen met bedrijven en organisaties organiseren we werkplekken voor inburgeraars. Werk en onderwijs geven de beste kans om snel onderdeel van de samenleving te worden en de taal te leren. Mensen leren de taal gaandeweg op de werkvloer en in de klas.

Sporten tijdens het inburgeren

Samen sporten bevordert de inburgering van nieuwe Nederlanders. Nieuwkomers moeten daarom de eerste drie jaar in Haarlem gratis kunnen sporten. Vooral leren zwemmen wordt gestimuleerd.

‘Bad, bed en brood’-voorzieningen

De gemeente draagt zorg voor een “bad, bed en brood”-voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden die in onze stad verblijven.

8.1 Voor elkaar opkomen

Voor elkaar opkomen

We komen op voor de rechten van iedereen. Gelijkheid en vrijheid zijn de basis voor de rechtstaat en van onze samenleving. Dat doen we op deze manier:

Onze keuzes:

Optreden tegen racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie

We kijken niet weg en nemen de verantwoordelijkheid om op te treden tegen (institutioneel) racisme, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie. We nemen stelling tegen mensen die discriminerend en niet tolerant naar anderen zijn.

 

 

De realisatie van een antidiscriminatie-agenda

We werken samen met het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland om discriminatie tegen te gaan en maken voor de komende vier jaar een antidiscriminatie-agenda, in ieder geval gericht op werk, wonen en uitgaan.

Ongehinderd de abortuskliniek Bloemenhove bezoeken

We willen dat de gemeente ervoor zorgt dat vrouwen ongehinderd de abortuskliniek Bloemenhove kunnen bezoeken door een ruime bufferzone voor demonstranten en een vrije route van het station en de bushalte naar de kliniek.

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid

We erkennen dat binnen overheidsorganisaties institutioneel verankerde vormen van discriminatie voorkomen. Daarom voeren we een actief diversiteitsbeleid voor de eigen organisatie en passen we dit toe als voorwaarde bij het subsidie- en inkoopbeleid. Voor onze samenwerkingspartners zoals de politie en woningcorporaties stimuleren we dit ook.

We zorgen voor diverse en inclusieve werkplekken

Met Haarlemse werkgevers sluiten we een akkoord met duidelijke doelstellingen om te zorgen voor diverse en inclusieve werkplekken.

Discriminatie op de huurmarkt voorkomen

Mensen met een buitenlands klinkende naam worden vaker afgewezen voor een huurhuis dan mensen met een Nederlands klinkende naam. We zetten ons extra in om discriminatie op de huurmarkt te voorkomen. We starten met een huurteam en introduceren verhuurdersvergunningen. Discrimineer je? Dan ben je je vergunning kwijt.

Keurmerk gelijk werk gelijk loon

We voeren een lokaal of regionaal keurmerk in voor bedrijven die aantonen dat iedereen voor hetzelfde werk gelijk wordt beloond.

Een roze agenda voor een regenbooggemeente

Haarlem is een regenbooggemeente en dat steunen we van harte! Iedereen moet zich thuis kunnen voelen, ongeacht seksuele en genderidentiteit. We zorgen voor een structurele roze agenda voor het onderwijs, het verenigingsleven en verzorgingstehuizen in de gemeente.

De arbeidsmarkt en een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking

We zetten ons ook in voor andere groepen die niet vanzelfsprekend mee kunnen komen in de stad. Zo willen we ervoor zorgen dat Haarlemmers met een lichtere of zwaardere verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of psychische kwetsbaarheid volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

Vrouwelijke rolmodellen zichtbaar(der) maken

We maken vrouwelijke rolmodellen zichtbaar, ook op plekken die op het eerste gezicht misschien niet opvallen. We stimuleren welzijnsorganisaties om vrouwen met elkaar in gesprek te brengen over hun positie in de maatschappij. We vernoemen meer straten naar vrouwelijke rolmodellen, zoals Elizabeth Schmitz, de eerste vrouwelijke burgemeester in Haarlem.

Deel dit