Verkiezingsprogramma 2022-2026
Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Op 16 maart kiezen wij Haarlemmers en Spaarndammers de richting die onze stad en dorp op gaan. Er staat veel op het spel! Haarlem is in veel opzichten een fijne en leuke stad. Tegelijkertijd staan we voor grote opgaven. Die opgaven gaan we samen aan. Wij allemaal.

  • We knokken voor een eerlijke stad, waar plek is voor iedereen

Wij werken dag in dag uit aan een stad voor alle Haarlemmers, maar er is meer nodig. Daarom verhogen we de bouwambitie tot 2030 met 2.000 woningen. In totaal willen we binnen acht jaar zorgen voor minimaal 10.000 nieuwe woningen, waarvan 5.000 sociale huurwoningen en 4.000 huur- en koopwoningen in het middensegment. We zetten alles op alles om onze grip op huur- en koopwoningen te vergroten door bijvoorbeeld een opkoopbescherming en een vergunningplicht voor verhuurders, want verhuurders die er een puinhoop van maken zijn niet welkom.

  • We moeten NU ingrijpen om op tijd een klimaatneutrale stad te zijn

We hebben radicale en realistische tussendoelen nodig om voor 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Onder aanvoering van PvdA’ers Frans Timmermans en Diederik Samsom kwam er een Europese Klimaatwet die lidstaten dwingt om de CO2-uitstoot tot 2030 met tenminste 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. We zetten alles op alles om dit doel ook in Haarlem te bereiken. Met een proactieve straat-voor-straataanpak isoleren we 10.000 woningen en sluiten we 5.000 woningen aan op duurzame warmtebronnen, we vergroenen onze economie en sluiten klimaatdeals met Haarlemse bedrijven.

  • We dichten de kansenkloof

Of je nu opgroeit in Meerwijk of in de Koninginnebuurt, of je nu arme of rijke ouders hebt, het mag nooit bepalen wie je later wordt. Daarom investeren we in kinderen, scholen en buurten die meer nodig hebben. We zorgen ervoor dat in 2030 geen enkel Haarlems kind meer in armoede opgroeit. We verdriedubbelen het gemeentelijke budget om kansenongelijkheid via onderwijs te bestrijden en maken een masterplan onderwijshuisvesting met ruimte voor extra investeringen. Investeren in gelijke kansen gaat hand in hand met nog beter onderwijs in Haarlem.

  • We rekenen af met sociale ongelijkheid en iedereen doet mee

De hoogste inkomensgroepen leven in ons land gemiddeld zeven jaar langer dan de laagste. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren is ruim achttien jaar. De gemeente kan en moet een boost geven aan sociale gelijkheid door nog veel meer te doen aan preventie. We sluiten daarom een ambitieus stadsbreed preventie-akkoord en investeren in de sociale basis. Meedoen begint met mee kunnen doen. We blijven Haarlemmers in een kwetsbare positie met succes naar een baan of opleiding begeleiden. Ook werkende armen verdienen ondersteuning. We maken minimaregelingen daarom toegankelijk voor Haarlemmers met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Investeren in sociale gelijkheid doen we voor alle Haarlemmers, want iedereen heeft er baat bij. Het vermindert onderling wantrouwen, lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen en criminaliteit.

  • We zijn doortastend en realistisch

Om onze plannen waar te maken is een flinke dosis lef nodig. We zijn een partij van denkers, maar vooral ook van doeners. We besturen niet van de zijlijn, maar zorgen dat we met elke stem het maximale resultaat halen. Om onze plannen waar te maken moeten we investeren. Doen we dat niet en blijven we aanmodderen? Dan zorgt dat voor meer ongelukkige Haarlemmers. En de rekening, die krijgen we toch: door hogere zorgkosten, hogere opvangkosten voor dakloze Haarlemmers, hogere kosten in de bijstand en hogere duurzaamheidsinvesteringen in de nabije toekomst.

  • Dit programma schreven we samen met de stad

Om de beste standpunten en ideeën voor Haarlem te vinden, gingen we in gesprek met betrokken Haarlemmers, ervaringsdeskundigen en doorgewinterde experts. Dit deden we op allerlei manieren zoals via bijeenkomsten, brievenbusacties, buurtgesprekken, expertsessies en een enquête waaraan 370 Haarlemmers meededen. Zo kon iedereen meedenken en maakten we samen dit PvdA-programma. Het zorgde voor een programma vol sociale ideeën, dat Haarlemmers met elkaar verbindt. Met jouw stem kunnen we samen werken aan een nog beter Haarlem!

Lees het volledige programma via deze link of via de knoppen hieronder.

You can read a summary of our election programme in English here.

Onze plannen voor:

1

1 Recht op wonen

Je hebt recht op een fijn en betaalbaar (t)huis! Dit recht is op dit moment verre van realiteit. We zitten in een enorme wooncrisis. De afgelopen jaren nam de wachttijd

Ons plan
2

2 Eerlijk duurzaam

De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Haarlem staat voor de opgave om de energietransitie tot een succes te maken. De realiteit is dat de transitie helaas nog niet echt op stoom

Ons plan
3

3 Levendige & veilige buurten

We willen zorgen voor buurten waar wat te beleven is en we willen dat de stad een leuke plek is voor alle Haarlemmers.

Ons plan
4

4 Mobiliteit & Bereikbaarheid

Het wordt steeds drukker in de stad en dat merken we: het wordt voller op het fietspad, in het openbaar vervoer en op de autowegen, en ‘even snel’ bij het

Ons plan
5

5 Werk & Economie

In de coronatijd zagen we opnieuw dat een actieve overheid kan zorgen voor een weerbare economie en (grootschalige) werkloosheid kan voorkomen. Die actieve rol houden we vast op lokaal niveau.

Ons plan
6

6 Onderwijs, jeugd & sport 

Haarlem is een van de beste plekken om op te groeien als kind. Haarlem en de regio hebben een fantastisch aanbod aan basisscholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen en speeltuinen. Daarbij, of mede

Ons plan
7

7 Sociale zekerheid, zorg & welzijn

Sociale ongelijkheid leidt tot grote verschillen in levensverwachting. Dat accepteren we niet. De hoogste inkomensgroepen leven in ons land gemiddeld zeven jaar langer dan de laagste inkomensgroepen. Het verschil in

Ons plan
8

8 Diversiteit & Integratie 

We willen een stad zijn waar iedereen meetelt. Wij Haarlemmers vormen samen een bonte mix als het gaat gender, seksualiteit, geloof, afkomst, loopbanen, studieachtergronden en meer. Die bonte mix is

Ons plan
9

9 Kunst & Cultuur

Cultuur maakt je wereld groter, verbindt, ontspant, geeft je een nieuwe kijk op jezelf en op de mensen om je heen. Cultuur draagt, in welke vorm dan ook, bij aan levendige wijken, een sterke Haarlemse economie

Ons plan
10

10 Sterke democratie

Een sterke democratie vraagt om aandacht en creativiteit. Bij opgaven in de stad wegen we telkens af op welke manier Haarlemmers het beste betrokken kunnen worden. We zetten ons in

Ons plan
11

11 Organisatie & Financiën

Haarlem staat voor grote opgaven. Dat vraagt om een inclusieve gemeentelijke organisatie met lef en realisatiekracht en om een gemeente die durft te investeren. Het vraagt ook om een organisatie

Ons plan

Deel dit