Door Ienke Verhoeff op 30 november 2022

Schalks aan de Plas

‘Schalks aan de plas’ is een initiatief van de stichting Leven op Water (LOW). In de vorige bestuursperiode heeft de raad ingestemd met het voornemen van de stichting om een ontmoetingsplek voor de buurt te organiseren op en aan de Schouwbroekerplas. Op deze ontmoetingsplek komt ruimte voor sociale evenementen en wordt de omgeving deels heringericht met oog voor het vergroten van de veiligheid in het gebied.

De PvdA is enthousiast voor het initiatief. De Schouwbroekerplas is lang een vergeten stukje Schalkwijk geweest. De naam “Put van Vink” past bij het beeld van een oude vervuilde zandput. Sinds bekend is dat het water dezelfde kwaliteit heeft als het Spaarne, is de plas open voor waterrecreatie. Omdat een groot deel van de oevers, met name aan de noordzijde wel vervuild is, blijven deze ontoegankelijk. Omdat een ruim gebied al lange tijd is afgesloten voor de publiek heeft de natuur hier haar kans gegrepen. De kwaliteit die hier is ontstaan moet blijvend worden gekoesterd.

Schalks aan de plas is ingepast op een plek die relatief eenvoudig goed bereikbaar is te maken en uit de impressies die ons zijn voorgelegd, spreken kansen om de kwaliteit en bereikbaarheid van de plas te vergroten. Een belangrijk aandachtspunt is hoe om te gaan met de bereikbaarheid over water. Met een aantal fracties bekijken we hoe de waterrecreatie goed inpasbaar is zonder de kwetsbare delen van flora en fauna rond en op de plas niet te verstoren.

Met andere woorden, een kansrijke nieuwe parel voor Schalkwijk lijkt gevonden. Nog wat glans erop poetsen en vanuit de gemeente zorgen dat de juiste randvoorwaarden worden meegegeven en ingevuld.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff