Groen en spelen

Fijne leefomgeving

groenDe afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op de leefbaarheid in de stad. Dat willen we blijven doen. Speeltuinen, groen, parkjes, bankjes, en bloembakken dragen bij aan een fijne leefomgeving waarin we elkaar kunnen ontmoeten, waar we kunnen ontspannen en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We zijn zuinig met het aanwezige groen in de stad en zorgen ervoor  dat onze inwoners van dit groen kunnen genieten. We willen dus zo min mogelijk bouwen ten koste van groen en we willen dat de groene buffers rond de stad groen blijven;
  • We geven inwoners de ruimte en mogelijkheden om braakliggende terreinen in de buurt een tijdelijk groen karakter te geven of bijvoorbeeld in te richten als informele speelplek;
  • Bij het inrichten van speelplekken kiezen we zo veel mogelijk voor ‘natuurlijk spelen’,  bijvoorbeeld met boomstammen en zandheuvels;
  • We leggen de toekomst van het groen in onze parken vast, met bijzondere aandacht voor bestaand ‘monumentaal groen’;
  • We creëren buitenplekken voor 12-18 jarigen;
  • We zorgen dat stadslandbouwinitiatieven, schooltuinen en Doe Tuinen gefaciliteerd worden om zich (verder) te ontwikkelen.