Groen en onderhoud

Zeker zijn van een prettige buurt.

Iedereen wil graag wonen in een prettige en veilige buurt met goede voorzieningen. De PvdA wil zich ook in de komende periode inzetten voor de leefbaarheid in de stad en in de wijk.

Een prettige wijk
Groen, parkjes, bankjes en bloembakken dragen bij aan een fijne leefomgeving waarin we elkaar kunnen ontmoeten, waar we kunnen ontspannen en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Over het hoe en wat beslissen de inwoners van een buurt/wijk/stadsdeel zoveel mogelijk zelf. Onze plannen zijn:

 • In onze stad ziet de openbare ruimte er heel, schoon en verzorgd uit.
  – Er wordt voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.
  – Er wordt streng gehandhaafd op illegaal afval, burenoverlast en verloedering op straat.
  – Het onderhoud in sociaaleconomisch minder welvarende buurten krijgt extra aandacht.
  – Bij de inrichting en onderhoud van straten en wijken wordt meer rekening gehouden met het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
 • Met elke wijk sluit de gemeente een wijkakkoord over wat er de komende vier jaar in de wijk gaat gebeuren.
 • Voor wijken met minderdraagkrachtige inwoners zal meer “wijkengeld” worden vrijgemaakt.
 • De gemeente zal meer gesprekken organiseren met en tussen inwoners om in buurten gezamenlijk de maatschappelijke vraagstukken te benoemen en aan te pakken.
 • In minstens twee buurten gaan inwoners binnen vooraf afgesproken kaders volledig zelf beslissen over de inrichting van de buurt (hoeveelheid parkeerplaatsen, hoeveelheid en kwaliteit van het groen, speelmogelijkheden, verkeersinrichting).

Een schone en veilige stad
Haarlem is een prettige stad om te wonen. Dat willen we graag zo houden. Onze plannen voor de komende vier jaar zijn:

 • In onze stad ziet de openbare ruimte er heel, schoon en verzorgd uit.
  – Er wordt voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.
  – Er wordt streng gehandhaafd op illegaal afval, burenoverlast en verloedering op straat.
  – Het onderhoud in sociaaleconomisch minder welvarende buurten krijgt extra aandacht.
  – Bij de inrichting en onderhoud van straten en wijken wordt meer rekening gehouden met het gevoel van leefbaarheid en veiligheid.
 • De gemeente bevordert en ondersteunt initiatieven in de stad op het gebied van stadslandbouw, schooltuinen en kleine moestuinen (de Doe Tuinen), zo nodig door te helpen bij het zoeken naar nieuwe locaties.
 • De luchtkwaliteit in de stad wordt verbeterd door verdere terugdringing van fijnstof.
  – Niet de EU-normen zullen daarbij leidend zijn, maar de strengere normen van de WHO (World Health Organization).
  – Om die normen te kunnen handhaven zal de gemeentezones instellen die verboden zijn voor de meest vervuilende dieselauto’s.
  – Het gebruik van andere dieselvoertuigen en scooters/brommers op benzine wordt afgeremd.
 • In veel meer delen van de stad wordt een lage maximumsnelheid (dertig km/u) ingevoerd en stoplichten op elkaar afgestemd met het oog op meer veiligheid en gezondheid in woonwijken.