Economie

Zeker zijn van bedrijvigheid en banen.

Haarlem heeft met de Waarderpolder een bedrijventerrein met unieke infrastructurele voordelen. Dat biedt in de metropoolregio, met de economische motoren Amsterdam en Schiphol, volop kansen. Daarvoor is het wel van belang het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk voor nieuwe (innovatieve) bedrijven. De aantrekkingskracht van Amsterdam op startups en toeristen biedt ook voor Haarlem mogelijkheden, waarvan de horeca en andere al bestaande bedrijven kunnen profiteren. Onze plannen voor de komende vier jaar zijn:

 • Intensieve gemeentelijke inzet om de bestaande afspraken over het toekomstbestendig maken van de Waarderpolder als een duurzaam en modern bedrijventerrein te realiseren met extra aandacht voor het op een slimme manier gebruiken van leegstaande gebouwen voor creatieve bedrijven, startups, lokale initiatieven en evenementen.
 • In het kader van de innovatie van de Waarderpolder kunnen ook de mogelijkheden van woningbouw worden onderzocht, maar wel onder twee voorwaarden:
  – Grondspeculatie vanwege deze functieverandering, moet worden uitgesloten.
  – De primaire functie van de Waarderpolder als bedrijventerrein, met veel werkgelegenheid, mag er niet onder lijden. Ook bedrijven die niet goed te combineren zijn met wonen, zoals de grote industrie, moet voor Haarlem behouden blijven.
 • De gemeente zal binnen de metropoolregio de Waarderpolder met zijn unieke infrastructurele voordelen (auto, trein, water en nabijheid centrum) onder de aandacht brengen als mogelijkheid voor het industriële mkb en startups.
 • Om internationale investeerders naar Haarlem te halen zal Haarlem zich aansluiten bij Amsterdam Inbusiness, een agentschap dat investeerders voor de metropoolregio Amsterdam probeert te interesseren.
 • De gemeente stimuleert het dat (grote) zorg- en kennisinstellingen (mbo, hbo, universiteit) met de bijhorende werkgelegenheid blijven kiezen voor Haarlem als vestigingsplaats.
 • De PvdA pleit voor een verantwoorde groei van het toerisme door:
  – Binnen de Metropoolregio het eigen profiel van Haarlem te benadrukken als aantrekkelijke stad, vlakbij zee en Amsterdam.
  – Via City Marketing nadrukkelijk aandacht te besteden aan het culturele aanbod van musea, theaters en evenementen.
  – Onderzoek te doen naar de relatie tussen toerisme, drukte en overlast en op basis daarvan een visie ontwikkelen over de grenzen aan de groei van toerisme.
  – De extra kosten voor de gemeente te compenseren door een hogere toeristenbelasting.
 • Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is cruciaal voor onze stad. We willen deze banenmotor ondersteunen door:
  – Het creëren van een aanspreekpunt bij de gemeente (een mkb-loket).
  – Het mkb systematisch te betrekken bij ontwikkelingen in de stad.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van werk? Lees verder op deze pagina.