Door Matin Abbasi op 29 januari 2023

Haarlemse horeca krijgt na moeilijke coronaperiode een boost!

Afgelopen donderdag heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten om een pilot van anderhalf jaar op te starten waarin het horecaondernemers mogelijk wordt gemaakt om een 24-uurs vergunning te krijgen. Dit is een zeer positieve ontwikkeling, na ruim twee moeilijke corona jaren. Deze 24-uurs vergunningen kunnen de Haarlemse horeca een boost geven. Omdat Haarlemse jongeren, en andere Haarlemmers die graag uitgaan, dat in hun eigen stad kunnen doen.

De aanleiding van deze pilot is een motie die in november 2020 door onze huidige fractievoorzitter Maarten Wiedemeijer (mede-ingediend door GroenLinks & D66) werd ingediend. De PvdA was toen al van mening dat er 24-uurs locaties in Haarlem gerealiseerd konden worden, en we zijn dan ook blij dat de pilot breder is dan alleen 24-uurs locaties. De gehele horeca wordt meegenomen, waardoor alle horecaondernemers, die aan de voorwaarden voldoen, mee kunnen doen.

Maar waarom zouden we willen dat een kroeg of discotheek/club 24-uur lang open kan zijn? Dat komt doordat verschillende eerdere pilots en onderzoeken hebben laten zien dat verruimde openingstijden zorgen voor een verspreiding van uitgaanspubliek. Bezoekers van een kroeg of club/discotheek zullen bij verruimde openingstijden niet op hetzelfde tijdstip massaal de straat opgaan. Hierdoor neemt de overlast in die straten af. Bovendien worden horecaondernemers die meedoen met dit soort pilots gevraagd om met een concreet veiligheidsplan te komen. Hierdoor ontstaat er een goede samenwerking tussen gemeente, politie en horecaondernemer, wat weer ten goede komt van de veiligheid rond die horeca-aangelegenheden.

De PvdA kijkt dan ook uit naar deze pilot en hoopt dat een positieve uitkomst zal zorgen voor een boost voor de Haarlemse horeca en dat de gemeente deze vergunningen permanent kan blijven uitgeven. Zo zorgen we voor minder overlast en meer plezier in de Haarlemse horeca!

Matin Abbasi

Matin Abbasi

Wat wil je de komende periode als raadslid bereiken? Ik vond het ontzettend leuk en eervol om de afgelopen jaren als Schaduwraadslid mij in te zetten voor de stad Haarlem. Ik heb in de commissie Beheer veel gesproken over vergroenen van onze gemeente, het stimuleren van het gebruik van de fiets en het OV en

Meer over Matin Abbasi