Veiligheid

Elke buurt leefbaar en veilig

Ons standpunt

veiligheid2

De PvdA wil dat Haarlem voor iedereen een veilige stad is. Haarlem is in vergelijking met sommige andere grote steden één van de veiligste steden van Nederland maar toch is er ook in Haarlem sprake van overlast en criminaliteit. Daarom strijden we hier tegen en blijven we investeren in het voorkomen van problemen. Dat kan de gemeente niet alleen maar wel samen met alle Haarlemmers. Het is belangrijk dat mensen elkaar aanspreken op overlastgevend gedrag en dat ouders hun kinderen daarop aanspreken. We werken samen met de horeca, het onderwijs, de politie en de brandweer om te zorgen voor een veilig Haarlem.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We blijven handhaven op directe overlast voor bewoners, zoals illegaal afval, overlast en verloedering op straat;
  • We ondersteunen initiatieven waarbij bewoners zelf meewerken aan een veiligere buurt, zoals buurtvaders of een keurmerk veilig wonen voor de hele buurt;
  • Bij de inrichting en het onderhoud van straten en wijken houden we meer rekening met de sociale veiligheid;
  • Jeugdcriminaliteit pakken we stevig aan. De succesvolle aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk wordt voortgezet en uitgebreid naar andere wijken;
  • We zorgen ervoor dat uitgaan in Haarlem leuk en veilig is. De succesvolle SUS-teams, gericht op het snel sussen van beginnende opstootjes, krijgen een vervolg; Wij willen dat de horeca hieraan meebetaalt en nemen dit als voorwaarde op in nachtvergunningen;
  • We breiden de vrije sluitingstijden voor horeca uit. Dit leidt er toe dat niet iedereen tegelijk op straat staat blijft rondhangen tot bijvoorbeeld de eerste trein vertrekt. De succesvolle proef met ruimere sluitingstijden bij Patronaat, Lichtfabriek en Club Stalker, wordt daarom voortgezet en uitgebreid;
  • We willen het softdrugsbeleid zo veranderen, dat ook de teelt en aanvoer van cannabis voor coffeeshops gecontroleerd kan gebeuren. Dit zorgt voor minder overlast en criminaliteit en verbetert het toezicht op de volksgezondheid. Het keurmerk voor coffeeshops wordt voortgezet;
  • We zijn voorstander van gemeenschappelijke veiligheidsplatforms: in wijken worden platforms gecreëerd waaraan politie, welzijnswerk, Bureau Halt en burgers uit een wijk deelnemen;
  • We zijn voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle woonstraten.
Nieuwsberichten over Veiligheid

Blijf Groep: nu vooruit kijken

door Martien Brander op 13 januari 2017

Er is een diepe kloof geslagen tussen de Blijf Groep en een aantal (voormalige) cliënten. Zoveel is duidelijk, en dat is heel erg. Vertrouwen en veiligheid, zeker in een zo’n kwetsbare situatie als van vrouwen in de vrouwenopvang is essentieel. De commissie samenleving besprak het onderzoek van BING naar een aantal (vermeende) misstanden. De PvdA

lees verder »

Steeds minder woninginbraken

door Jeroen Fritz op 26 november 2016

Iedereen moet zich in Haarlem veilig kunnen voelen. Nu het weer wat vroeger donker wordt, neemt echter ook het risico op woninginbraken toe. Gelukkig werken gemeente, politie en OM sinds 2 jaar intensiever samen om inbraken te voorkomen. Met succes: de afgelopen 2 jaar is het aantal inbraken in Haarlem bijna gehalveerd.

lees verder »

Meer invloed voor bewoners op veiligheid

door Jeroen Fritz op 9 november 2016

Haarlemse buurten moeten prettig en veilig zijn voor iedereen. Dat kan de gemeente niet alleen, we willen het samen doen met de Haarlemmers. Bewoners weten immers het beste wat er speelt in hun wijk. Daarom wil de PvdA dat bewoners meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt.

lees verder »

Begroting 2017: Kinderen uit armoede en meer invloed bewoners op veiligheid

door Jeroen Fritz op 7 november 2016

Voorkom dat kinderen in armoede opgroeien. En geef bewoners meer invloed op de veiligheid in hun buurt. Die twee voorstellen heeft de PvdA maandag 7 november gedaan bij de behandeling van de Begroting 2017 in de Haarlemse gemeenteraad.

lees verder »

Regenboogloper: Haarlem staat voor diversiteit

door Martien Brander op 8 juni 2016

Alle Haarlemmers zijn gelijk en moeten de vrijheid hebben om zichzelf te zijn. In onze stad is er ruimte voor verschillen en respecteren we elkaar. Om te laten zien dat we ons inzetten voor de acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders is vanmiddag de regenboogloper geopend. 

lees verder »

Succesvolle susteams horeca blijven behouden

door Jeroen Fritz op 25 maart 2016

De susteams, die helpen om uitgaansoverlast in de binnenstad te voorkomen, blijven behouden. Dat is afgesproken in het convenant ‘Uitgaan in Haarlem: gezellig, gastvrij en veilig 2016-2020’ dat de gemeente met de horeca, politie en beveiligers heeft afgesloten.

lees verder »