Veiligheid

Zeker zijn van een veilige buurt.

In vergelijking met andere grotere steden is het in Haarlem behoorlijk veilig. Maar toch is er nog steeds sprake van overlast en criminaliteit. Daar moet wat aan worden gedaan. Het voorkomen van problemen is daarbij belangrijk. De gemeente kan dat niet alleen. Samenwerking met de horeca, het onderwijs, de politie en de brandweer is essentieel. Maar ook de rol van de burger is van belang. Samen gaan we zorgen voor een veilig Haarlem. Onze plannen zijn:

 • Buurten en wijken worden veiliger gemaakt, waarbij we voortbouwen op onze eerdere initiatieven om te komen tot wijkveiligheidsplannen; dat betekent:
  – Samen met bewoners werken aan veiligheid waarbij bewoners kunnen meepraten over wat belangrijk is in het werk van de wijkagent.
  – Het blijven stimuleren en ondersteunen van WhatsApp groepen per straat/buurt/wijk in het kader van buurtpreventie.
  – Het blijven stimuleren en ondersteunen van zogeheten “buurtpapa’s”- initiatieven.
 • Via zorg en preventie wordt zo veel mogelijk voorkomen dat mensen die het moeilijk hebben en daardoor soms overlast veroorzaken, afglijden naar echt crimineel gedrag.
 • Er wordt blijvend ingezet op de aanpak van de zogeheten “high impact crimes”.
 • Jeugdcriminaliteit blijft stevig aangepakt worden door voortzetting van de zogeheten top-50 aanpak van criminele jongeren.
 • Alle mensen met een publieke taak (onderwijzers, hulpdiensten, handhavers, ov-werknemers, bestuurders en raadsleden) dienen hun werk veilig te kunnen doen.
 • Ter bestrijding van de uitgaansoverlast in het centrum worden de zogeheten “SUS-teams” in stand gehouden en mogelijk uitgebreid.
 • De gemeente investeert in het beschermen van de privacy van de Haarlemmers en het voorkomen van misbruik van persoonsgegevens die de gemeente beheert.
 • In lijn met het rapport van de commissie Schneiders blijven wij ons inzetten voor gereguleerde teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops.
 • We zetten ons in om het politiekorps wat betreft de diversiteit een betere afspiegeling te laten worden van de (lokale) samenleving.