Veiligheid

Elke buurt leefbaar en veilig

veiligheid2

De PvdA wil dat Haarlem voor iedereen een veilige stad is. Haarlem is in vergelijking met sommige andere grote steden één van de veiligste steden van Nederland maar toch is er ook in Haarlem sprake van overlast en criminaliteit. Daarom strijden we hier tegen en blijven we investeren in het voorkomen van problemen. Dat kan de gemeente niet alleen maar wel samen met alle Haarlemmers. Het is belangrijk dat mensen elkaar aanspreken op overlastgevend gedrag en dat ouders hun kinderen daarop aanspreken. We werken samen met de horeca, het onderwijs, de politie en de brandweer om te zorgen voor een veilig Haarlem.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We blijven handhaven op directe overlast voor bewoners, zoals illegaal afval, overlast en verloedering op straat;
  • We ondersteunen initiatieven waarbij bewoners zelf meewerken aan een veiligere buurt, zoals buurtvaders of een keurmerk veilig wonen voor de hele buurt;
  • Bij de inrichting en het onderhoud van straten en wijken houden we meer rekening met de sociale veiligheid;
  • Jeugdcriminaliteit pakken we stevig aan. De succesvolle aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk wordt voortgezet en uitgebreid naar andere wijken;
  • We zorgen ervoor dat uitgaan in Haarlem leuk en veilig is. De succesvolle SUS-teams, gericht op het snel sussen van beginnende opstootjes, krijgen een vervolg; Wij willen dat de horeca hieraan meebetaalt en nemen dit als voorwaarde op in nachtvergunningen;
  • We breiden de vrije sluitingstijden voor horeca uit. Dit leidt er toe dat niet iedereen tegelijk op straat staat blijft rondhangen tot bijvoorbeeld de eerste trein vertrekt. De succesvolle proef met ruimere sluitingstijden bij Patronaat, Lichtfabriek en Club Stalker, wordt daarom voortgezet en uitgebreid;
  • We willen het softdrugsbeleid zo veranderen, dat ook de teelt en aanvoer van cannabis voor coffeeshops gecontroleerd kan gebeuren. Dit zorgt voor minder overlast en criminaliteit en verbetert het toezicht op de volksgezondheid. Het keurmerk voor coffeeshops wordt voortgezet;
  • We zijn voorstander van gemeenschappelijke veiligheidsplatforms: in wijken worden platforms gecreëerd waaraan politie, welzijnswerk, Bureau Halt en burgers uit een wijk deelnemen;
  • We zijn voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur in alle woonstraten.