Cultuur

Cultuur voor iedereen

cultuur2Haarlem is een geweldige cultuurstad. Cultuur verbindt en oefent een grote aantrekkingskracht uit op ondernemers, kunstenaars, musici en bezoekers aan de stad. Met het Patronaat, de Toneelschuur, de Philharmonie en de Stadschouwburg heeft Haarlem vier grootse podia die in het recente verleden allen vernieuwd en/of verplaatst zijn en klaar zijn voor de toekomst.

Naast prachtige musea, die het verleden van de stad belichten, maar ook kansen bieden aan moderne kunst, zijn creatieve en kunstzinnige initiatiefnemers actiever dan ooit. De cultuur in Haarlem is niet alleen een verrijking voor de stad en haar inwoners, maar is ook een economische factor van belang. De PvdA wil ook daarom cultuur in de stad verder versterken.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Culturele en creatieve initiatiefnemers worden zo goed mogelijk ondersteund. Bijvoorbeeld door meer vrije ruimten in de stad aan te wijzen voor exposities, of door het makkelijker verlenen van vergunningen;
  • We wijzen culturele instellingen en podia op de kansen die ontstaan als er meer met elkaar en met bedrijven en organisaties buiten de culturele sector wordt samengewerkt;
  • We willen zoveel mogelijk jongeren wijzen op de Cultuurpas. De Cultuurpas biedt alle jongeren toegang tot cultuur;
  • We vinden het belangrijk dat cultuur niet alleen van en voor de hoogste inkomens is. Daarom willen we dat musea, theaters, bioscopen en bibliotheken beschikbaar en toegankelijk blijven voor iedereen. We maken ons daarom sterk voor de Haarlem Pas;
  • We maken ons sterk voor de realisatie van oefen- en studioruimten voor bandjes, zodat Haarlem zich in de toekomst kan blijven profileren als kweekvijver voor muzikaal talent.