Cultuur

Zeker zijn van ontspanning en plezier.

Sport en cultuur spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van mensen en vraagt veelal ook samenwerking met anderen. Passieve sport- en cultuurbeleving geven ontspanning, plezier en ruimte voor reflectie. De PvdA vindt dat iedereen in de stad, ongeacht inkomen, afkomst of geslacht moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

Cultuur
Haarlem is een geweldige cultuurstad met vier grootse podia, prachtige musea, en vele creatieve en kunstzinnige initiatiefnemers. De cultuur is niet alleen een verrijking voor de stad en haar inwoners, maar ook een economische factor van belang. Daarom willen we de cultuur koesteren en versterken. Na twee periodes van bezuinigingen, moet er weer ruimte komen voor nieuwe investeringen. Onze plannen voor de komende periode zijn:

  • De programmeringsbudgetten van de verschillende culturele instellingen worden (in fasen) weer gebracht op het niveau van vóór 2010.
  • Om initiatieven ter verhoging van de cohesie, de participatie en de educatie goed te kunnen blijven ondersteunen, wordt het budget van het Cultuurstimuleringsfonds opgetrokken naar 350.000 euro.
  • De komende vier jaar worden de subsidies jaarlijks weer volledig geïndexeerd.
  • Samenwerking tussen culturele instellingen en podia onderling en de samenwerking met bedrijven en organisaties buiten de culturele sector worden bevorderd. Zo kunnen nieuwe kansen ontstaan. Daartoe wordt een cultuurmakelaar aangesteld.
  • De voorlichting aan jongeren over de cultuurpas wordt geïntensiveerd.
  • Cultuur is van iedereen. Iedereen heeft recht op een betaalbare toegang tot cultuur. Daarom maken we ons sterk voor de HaarlemPas.
  • Om hun integratie te bevorderen, kunnen statushouders de eerste drie jaar, dat zij in Haarlem wonen, gratis naar musea en culturele voorstellingen.
  • De gemeente start een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid dat Haarlem zich in de nabije toekomst kandidaat stelt voor Europese Culturele Hoofdstad.