Bestuur

Samenwerken in bestuur

bestuurDe PvdA staat voor een sterk en sociaal Haarlem. Daarvoor zet de partij zich al bijna zestig jaar in met veel passie en sterke bestuurders. Wij doen dat in Haarlem en ook provinciaal, landelijk en in Europa. Maar wij kunnen dat niet alleen. De PvdA vraagt daarom Haarlemmers mede verantwoordelijkheid te nemen voor de stad. Door mee te denken en te helpen bij besluitvorming. Samen maken we Haarlem.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen de kracht van de stad zelf benutten. Wat we willen doen, doen we zoveel mogelijk met de buurten en wijken zelf. De verscheidenheid van deze buurten en wijken vraagt om maatwerk vanuit de gemeente. In het ene geval kan de gemeente de buurt misschien meer ondersteunen en faciliteren, in het andere geval zal de gemeente meer zelf de regie moeten pakken.
  • We willen het wijkgericht werken stimuleren. Daarom starten we een of meerdere pilots met wijkbedrijven of bewonerscoöperaties. De gemeente geeft in deze pilots de ruimte aan initiatieven om te groeien en ondersteunt dit waar mogelijk;
  • We werken waar mogelijk nauw samen  met de regio en houden vast aan een goede positie van Haarlem in de Metropoolregio Amsterdam.