Door Ienke Verhoeff op 1 maart 2015

Wie kent bewonersinitiatieven?

Wie kent er bewonersinitiatieven in Haarlem of directe omgeving. Het mogen al langer bestaande en nieuwe initiatieven zijn. Heeft u zelf een idee, maar is dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd, laat het weten.

 

 

“Meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat eigenlijk?” zijn de beginregels van een bericht van ons raadslid Diana van Loenen over deze materie. En dat is precies een onderwerp waarover onze werkgroep Wijken zich het hoofd buigt.

Nu zijn er vast meer initiatieven dan bij ons bekend. En die willen we graag leren kennen, ter lering. Dus meldt ons bestaande en in ontwikkeling zijnde bewonersinitiatieven. Mogelijk kunnen wij na onze inventarisatie goede gesprekspartners aangeven.

Stuur uw informatie naar [email protected].

Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.
Ienke Verhoeff, coördinator werkgoep wijken

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff