Door Jeroen Fritz op 18 mei 2017

Kadernota 2017: alle Haarlemmers profiteren mee van groei

Nu het na jaren van bezuinigingen financieel weer wat beter gaat met de gemeente Haarlem, profiteren ook kwetsbare Haarlemmers mee. Dat blijkt uit de Kadernota 2017, die donderdag 18 mei werd gepresenteerd. Er wordt komende jaren meer dan 12 miljoen euro extra geïnvesteerd in zorg, werk en ondersteuning. Daarnaast komt er extra geld voor onder meer onderhoud, speeltuinen en duurzaamheid.

Afgelopen jaren waren voor Haarlem niet makkelijk. Er moest fors worden bezuinigd en vele Haarlemmers hebben daar iets van gemerkt. Nu de economie weer aantrekt en de gemeente weer wat meer te besteden krijgt, vindt de PvdA het belangrijk dat ook kwetsbare Haarlemmers daarvan meeprofiteren. Want eerlijk delen doen we niet alleen als het minder gaat, maar ook nu er weer wat meer geld valt te besteden.

Ik ben daarom blij te zien dat het college van b&w maar liefst 12 miljoen euro uittrekt voor zorg, werk en ondersteuning voor Haarlemmers die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Voor dit geld gaat de gemeente onder meer mantelzorgers beter ondersteunen, schulden helpen voorkomen, meer en betere woonvoorzieningen creëren, mensen met een arbeidshandicap aan het werk helpen, jeugdzorg voor jongeren boven de 18 verbeteren en zelforganisaties en buurtinitiatieven ondersteunen. Ook is er nog 2 miljoen euro beschikbaar waar in overleg met de gemeenteraad volgend jaar nog een sociale invulling aan zal worden gegeven.

Maar de Kadernota 2017 bevat niet alleen goed nieuws voor kwetsbare Haarlemmers, alle Haarlemmers profiteren mee. Zo wordt er fors extra geïnvesteerd in onderhoud van de openbare ruimte. De bezuiniging op dagelijks beheer van straten en groen wordt geheel teruggedraaid. De lokale belastingen dalen meer dan het landelijk gemiddelde en de gemeentelijke schuld gaat omlaag. Ook is er extra geld beschikbaar voor goede schoolgebouwen en om Haarlem klimaatneutraal te maken. De Haarlemse honkbalweek kan een doorstart maken en er komt extra budget voor grote exposities in Haarlemse musea. Tot slot wordt er extra geld uitgetrokken voor speeltuinen, iets waar de PvdA al vaker op heeft aangedrongen.

Komende weken gaan we graag het gesprek aan met Haarlemmers over wat u vindt van deze voorstellen. De Kadernota zal in de laatste week van juni worden vastgesteld door de gemeenteraad.