Financiën

Een financieel gezonde gemeente

financien2De PvdA vindt financieel solide beleid belangrijk. De gemeentefinanciën moeten daarom op orde, daarvoor moeten we vanaf 2015 8-10 miljoen euro extra bezuinigen. We zullen meer moeten doen met minder geld, maar dat mag niet ten koste gaan van onze uitgangspunten: een sterke en sociale stad, met leefbare en veilige wijken. De sterkste schouders kunnen ook in Haarlem de zwaarste lasten dragen.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • De PvdA wil niet bezuinigen op sociaal beleid, welzijn, zorg en een economie die werkgelegenheid creëert. Ook kiezen wij ervoor onderwijs, veiligheid en cultuur buiten schot te houden.
  • De PvdA ziet kansen om circa 7 miljoen euro te bezuinigen door het schrappen of anders uitvoeren van taken. Wij denken daarbij onder meer aan meer digitale dienstverlening, minder regelgeving, een goedkoper parkeerbeleid, efficiënter gebruik van sportlocaties, versobering van onderhoud en inrichting van de openbare ruimte, globalere bestemmingsplannen, minder nieuw beleid en geen dure projecten die niet noodzakelijk zijn, zoals nieuwe parkeergarages, tunnels en verdubbeling van de Vondelweg. *
  • Bezuinigingen zijn niet de enige manier om de financiën van de gemeente op orde te houden. We ontkomen er niet aan ook een bijdrage van de Haarlemmers te vragen. Zo kunnen we de inkomsten van de gemeente verhogen om te voorkomen dat er nog meer pijnlijke bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Daarom is de PvdA voorstander van een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting en de parkeertarieven. Dat kan samen circa 3 miljoen euro opleveren. De verhoging van de OZB betekent dat huizenbezitters van een huis van 200.000 euro 1,25 euro per maand meer gaan betalen.

* De precieze bedragen die dit oplevert zijn door de gemeente in kaart gebracht in het kader van de takendiscussie. Deze inventarisatie vindt u hier. De door ons gekozen pakketten leveren samen veel meer op dan 7 miljoen euro, maar we kiezen er soms voor slechts een deel van de potentiële bezuiniging over te nemen, zoals bij onderhoud, handhaving en digitale dienstverlening.