Financiën

Zeker zijn van goed bestuur.

Door de decentralisaties zijn de begrotingen van gemeenten met ongeveer een derde toegenomen. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het bestuur. Als PvdA staan we daarvoor. Goed bestuur van een stad betekent dat de financiën op orde zijn, bestuur en ambtelijk apparaat op hun taak zijn berekend en dat er goede communicatiekanalen zijn met de inwoners van de stad.

Financiën
De tijd van de grote bezuinigingen is voorbij. Onder invloed van onder meer de te verwachten groei van het inwonertal zullen de middelen waarschijnlijk wat toenemen. Dat is ook hard nodig als we al onze ambities waar willen maken. Voor een deel van die ambities in het sociale domein kan gebruik gemaakt worden van het fonds, dat we willen creëren met behulp van eerder ontstane overschotten in het sociale domein. Op financieel gebied gaan wij voor:

  • Een degelijk en verantwoord beheer van de aan de gemeente toevertrouwde middelen.
  • Kortlopende uitgaven worden gedekt uit de exploitatie. Dat betekent dat er voor extra uitgaven ook extra inkomsten nodig zijn.
  • We verwachten een stevige stijging van de bijdrage van het rijk, maar zullen indien nodig ook de ozb verhogen om onze ambities te realiseren.
  • We verwachten een stijging van het aantal inwoners en dat betekent ruimte en noodzaak voor extra investeringen. Investeringen kunnen gefinancierd worden met leningen. Zolang er een goede verhouding is tussen de schuld en investeringen heeft schuldaflossing niet onze prioriteit.
  • Om de kosten voor de gemeente van het (toenemend) toerisme naar onze stad te kunnen opvangen, wordt de toeristenbelasting verhoogd. Gegeven de tarieven in andere gemeenten zien we ruimte voor een verdubbeling.