Zorg en welzijn

Zorg en welzijn in de buurt

zorg-welzijn2Steeds meer ouderen, langdurig zieken en mensen met een beperking blijven langer zelfstandig in hun eigen huis wonen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt organiseert. Dat professionals meer gaan samenwerken met de burgers. En dat we werken aan preventie, om zo lang mogelijk te voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg nodig hebben.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • Zorg op menselijke maat zoveel mogelijk in de wijken organiseren. Samen met sociale wijkteams en praktijkondersteuners van huisartsen. We helpen Haarlemmers te bekijken wat ze zelf met behulp van eigen netwerk kunnen, en bieden zonodig directe hulp;
  • Mensen willen zoveel mogelijk zelf bepalen welke hulp ze krijgen. Daarom willen we dat mantelzorgers en vrijwilligers samen met professionals zoeken naar praktische oplossingen voor zorgproblemen. Waar mogelijk willen we persoonsgebonden budgetten inzetten. We bieden hulp en bijstand aan ouders en patiënten als zij zelf zorgvoorzieningen willen starten;
  • We versterken de eigen kracht en netwerken van mensen, bijvoorbeeld door het sociale draagvlak in wijken te versterken. Wijkbewoners kunnen medezeggenschap krijgen over bepaalde voorzieningen en te verdelen budgetten binnen een wijk;
  • We willen vrijwilligers en mantelzorgers zoveel mogelijk helpen bij de werkzaamheden die zij verrichten;
  • We zorgen er voor dat voor mensen met beperkingen (verstandelijk, lichamelijk, psychisch) voldoende expertise beschikbaar is om ondersteuning bij zelfstandig wonen en leven mogelijk te maken;
  • We zorgen voor een goede spreiding van woonvoorzieningen voor mensen met beperkingen of bijvoorbeeld bijzondere groepen zoals (ex) daklozen.