Sociaal beleid

Zeker zijn van hulp en steun.

Voor de PvdA is armoedebestrijding één van de belangrijkste onderdelen van het sociaal beleid. Niemand kiest voor armoede! Toch kan het vrijwel iedereen overkomen. Voorkomen is natuurlijk vooral belangrijk. Maar wanneer dat onverhoopt niet lukt, moeten we deze Haarlemmers helpen, zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leiden. Als er kinderen in het spel zijn, is extra aandacht nodig. Kinderen moeten mee kunnen doen in de maatschappij ongeacht de dikte van de portemonnee van hun ouders. De PvdA heeft voor de komende periode de volgende plannen:

  • De bestaande minima-regelingen blijven bestaan en de groep Haarlemmers die er gebruik van mag maken wordt uitgebreid door het verhogen van de inkomensgrens van 115% tot 130% van het wettelijk minimumloon. Mensen worden gestimuleerd gebruik te maken van de regelingen waar ze recht op hebben.
  • Er wordt geïnvesteerd in de verbetering van de schuldhulpverlening. Inzet daarbij is snel starten en een gerichte individuele aanpak.
  • De experimenten om de schuldhulpverlening voor jongeren te verbeteren door het overnemen van schulden door de gemeente worden voortgezet. Voor gezinnen met jonge kinderen en schulden wordt een vergelijkbaar experiment gestart.
  • Er komt een stadskredietbank voor mensen met nog beperkte schulden. Deze bank lost de schulden voor deze mensen af en maakt voor hen een aflossingsschema op maat.
  • We zouden het liefst zien dat voor mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon het eigen risico bij de zorgkostenverzekering wordt afgeschaft. Daarom willen we dat de gemeente die Haarlemmers een aparte collectieve verzekering aanbiedt, waarbij de gemeente zelf het eigen risico voor haar rekening neemt.
  • We willen voor de inkomens tot 130 procent van het wettelijk minimumloon de eigen bijdrage wmo afschaffen.
  • We willen een financiële regeling voor gezinnen met een minimuminkomen, zodat hun kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten passend bij hun leeftijd en ontwikkeling.