Door Artie Ramsodit op 25 september 2015

Internationale Taalklas

Donderdag 24 september was ik op werkbezoek bij de Internationale Taalklas. Zij zorgen in Haarlem voor onderwijs aan nieuwkomers in de regio Zuid Kennemerland. Nu met de komst van meer vluchtelingen naar Nederland wordt dit nog belangrijker. Het vervoer naar de school is een knelpunt en vraagt aandacht.

 

Onderwijs voor vluchtelingen; benut de ervaringen van de Internationale Taalklas

Op dit moment zijn er 10 klassen bij de Internationale Taalklas. In totaal gaan er 140 kinderen in de regio Zuid Kennemerland naar deze school. Deze kinderen komen uit 57 verschillende landen. Van deze kinderen komen er 32 kinderen uit Syrië. Je veilig voelen door op een vertrouwde manier naar school te gaan is heel belangrijk voor deze kinderen.

internationale taalklas 1

Door de gemeente betaald vervoer is niet altijd mogelijk vanwege de algemene regels voor doelgroepenvervoer. De PvdA gaat daarom kijken of het mogelijk is dit vervoer anders te organiseren. Bijvoorbeeld door inzet van Social Return On Investment (SROI). Bedrijven die werken voor de gemeente kunnen via SROI iets terug doen voor de stad. Bijvoorbeeld door structureel busjes of vrijwilligers te regelen. Daarnaast zijn er nu veel burgerinitiatieven voor vluchtelingen. Ook PvdA leden willen iets betekenen. Wellicht dat dit een concrete actie kan zijn! Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente met het COA goede afspraken maakt over het onderwijs aan Nieuwkomers. Daarbij is het van belang de ervaringen met de Internationale Taalklas te benutten. Immers volgens de Hoofdinspecteur van Onderwijs is de Internationale Taalklas een van de goede voorbeelden in het land.

internationale taalklas 2

 

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit