Door Bowien Wegman op 24 februari 2023

Commissielid Bowien Wegman over haar raadswerk

Als commissielid in de gemeente Haarlem krijg ik vaak de vraag wat een commissielid doet. Bij een raadslid hebben mensen vaak wel een beeld, maar bij commissielid is dit vaak wat onduidelijk. In verschillende gemeente worden commissieleden daarnaast ook met een andere naam aangeduid, bijvoorbeeld schaduwraadslid en burgerraadslid. In dit artikel leg ik je het verschil uit tussen een commissielid en een raadslid en wat ik zoals doe.

Rol en functie van raadsleden

Raadsleden zijn gekozen vertegenwoordigers van de gemeente en hun voornaamste taak is het nemen van beslissingen over beleidsvoorstellen. De gemeenteraad is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de gemeente en raadsleden hebben als belangrijkste taak om beslissingen te nemen over de toekomst van de gemeente. Ze nemen belangrijke beslissingen over onder meer de begroting, de belastingen en het beleid van de gemeente.

Rol en functie van commissieleden

Commissieleden zijn leden van een commissie binnen de gemeente en hun voornaamste taak is het voorbereiden van stukken en het adviseren van de gemeenteraad. In Haarlem heb je de commissies bestuur, samenleving, beheer en ontwikkeling. Commissieleden worden benoemd door de gemeenteraad en werken meestal op vrijwillige basis. Het werk van commissieleden vindt voornamelijk plaats in commissievergaderingen, waar ze verschillende zaken bespreken.

Zelf neem ik deel aan de commissie samenleving. Ik hou mij bezig met werk, inkomen, minimabeleid en inclusiviteit & diversiteit. Ik ben woordvoerder op deze onderwerpen, wat inhoudt dat ik het woord voer in de commissie over deze onderwerpen. De commissie besluit of een stuk door gaat naar de raad ter bespreking of dat het een hamerstuk zal worden. Een hamerstuk betekent dat elke partij instemt met het voorstel en het niet verder zal worden behandeld in de raad. Wanneer een beleidsstuk binnen mijn onderwerpen doorgaat naar de raad ter bespreking adviseer ik mijn fractie.

Verschillen tussen commissieleden en raadsleden

Een van de belangrijkste verschillen tussen commissieleden en raadsleden is de manier waarop ze worden gekozen of benoemd. Raadsleden worden gekozen door de inwoners van de gemeente tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Commissieleden daarentegen worden benoemd door de gemeenteraad zelf en kunnen worden aangedragen door een partij.

Commissieleden hebben voornamelijk een adviserende rol en bereiden stukken voor. Raadsleden hebben daarentegen een besluitvormende rol en nemen belangrijke beslissingen over het beleid van de gemeente. Tot slot hebben raadsleden over het algemeen meer verantwoordelijkheden dan commissieleden. Raadsleden moeten zorgen voor een vertegenwoordiging van de belangen van hun kiezers. Commissieleden hebben minder verantwoordelijkheden en hoeven niet direct verantwoording af te leggen aan de inwoners van de gemeente.

 

Bowien Wegman

Bowien Wegman

Waar zet je je voor in als raadslid? In de Commissie Samenleving draag ik mijn verantwoordelijkheid voor de portefeuilles inkomen en schulden en inclusie en diversiteit. Daarnaast ben ik actief in de Commissie Bestuur, waar ik de portefeuilles openbare orde en veiligheid, bestuurszaken en organisatie en dienstverlening beheer. Wat doe je in het dagelijks leven?

Meer over Bowien Wegman