Diversiteit en integratie

Gelijkheid, gerechtigheid, zelfstandigheid

emancipatieDe PvdA kiest voor een samenleving waarin iedereen meedoet: jong en oud, arm en rijk, autochtoon en allochtoon. Wij accepteren niet dat bevolkingsgroepen tegen elkaar op worden gezet, omdat we het samen moeten doen. Het spreekt daarom ook voor zich dat iedereen de Nederlandse taal leert. Het spreekt voor zich dat iedereen de Nederlandse wetten naleeft en de vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat respecteert. En het spreekt voor zich dat alle Haarlemmers gelijkwaardig zijn: man en vrouw, homo en hetero, autochtoon en allochtoon.

Emancipatie blijft een van de uitgangspunten voor de PvdA: streven naar gelijkheid, gerechtigheid, zelfstandigheid en eerlijke maatschappelijke verhoudingen. Iedere Haarlemmer moet zich kunnen ontwikkelen en op gelijkwaardige wijze mee kunnen doen. Haarlem is ook een roze stad. De PvdA wil dat graag zo houden.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We leggen al het Haarlemse beleid langs een ‘homo-emancipatie en diversiteitsmeetlat’  waarbij er gebruik wordt gemaakt van ervaringen die op dit gebied al in het land zijn;
  • We houden goed in de gaten hoe het staat met de positie van en tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en transgenders in onze stad;
  • We blijven zowel binnen de sportwereld als bij de politie agenderen dat geweld en discriminatie tegen homoseksuelen en transgenders onacceptabel is;
  • We maken voorlichting op scholen over discriminatie, pesten, schelden en homoseksualiteit mogelijk;
  • We geven als werkgever het goede voorbeeld door ons in te blijven zetten voor diversiteit in alle lagen van de organisatie en laten in publieke uitingen de diversiteit van de Haarlemse samenleving zien.
  • Echte vluchtelingen willen we in Nederland bescherming bieden. Maar we hebben strenge toelatingsregels nodig om te voorkomen dat mensen misbruik maken van onze bereidheid vluchtelingen op te vangen. Wie in Nederland mag blijven, verdient een respectvolle behandeling. Kinderen hebben nooit zelf gekozen voor hun situatie en mogen dus niet de dupe worden van het beleid. Daarom zijn wij trots op het kinderpardon, dat ook veel Haarlemse kinderen heeft geholpen.