Diversiteit en integratie

Zeker zijn van een gelijke kans.

De PvdA kiest voor een samenleving waarin iedereen meedoet: jong en oud, arm en rijk, autochtoon en allochtoon. Wij accepteren niet dat bevolkingsgroepen tegen elkaar op worden gezet, omdat we het samen moeten doen. Het spreekt daarom ook voor zich dat iedereen de Nederlandse taal leert. Het spreekt voor zich dat iedereen de Nederlandse wetten naleeft en de vrijheid van meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat respecteert. En het spreekt voor zich dat alle Haarlemmers gelijkwaardig zijn: man en vrouw, homo en hetero, autochtoon en allochtoon.

Emancipatie blijft een van de uitgangspunten voor de PvdA: streven naar gelijkheid, gerechtigheid, zelfstandigheid en eerlijke maatschappelijke verhoudingen. Iedere Haarlemmer moet zich kunnen ontwikkelen en op gelijkwaardige wijze mee kunnen doen. Haarlem is ook een roze stad. De PvdA wil dat graag zo houden.