Door Ienke Verhoeff op 4 juni 2017

Drijfriemenfabriek: stadsstrand behouden

Het stadsstrand aan het Spaarne is een geliefd stukje stad, waar menig Haarlemmer graag komt. De PvdA wil dit stadsstrand dan ook behouden. Daarom hebben wij samen met andere fracties voorgesteld om de Drijfriemenfabriek waar het stadsstrand gevestigd is aan de huidige gebruikers te verkopen.

Het stadsstrand is een bijzonder uitnodigend stukje oever, dat op den duur het Scheepmakerskwartier met het voormalige Droste aan de noordzijde van de Oude weg kan gaan verbinden. In de commissie Ontwikkeling heeft onze fractie geknokt voor behoud van het stadsstrand met een solide basis voor de toekomst. Dat lijkt te zijn gelukt. Daarvoor hebben we samengewerkt met andere fracties omdat voor elkaar te krijgen.

Het oorspronkelijke plan van het college bevatte een heel vol programma, met grote nieuwe bouwvolumes. Hierdoor zou – als de Oerkap al zou kunnen blijven bestaan – de buitenruimte voor het strand behoorlijke inkrimpen en het monument zou in de schaduw van de nieuwbouw komen. Dat willen we niet.

Wat wil de PvdA wel?

  • Behoud van het monument. Daarvoor moet het wel grondig worden gerestaureerd;
  • Behoud van het stadsstrand, maar dan  wel commercieel geëxploiteerd en dus niet meer als gratis locatie. Voor de opstart van de Oerkap met horeca en oefenruimtes in een tijdelijke situatie prima, maar het initiatief heeft zich inmiddels bewezen.
  • Een marktconforme opbrengst voor de stad.
  • Het tijdelijk gebruik om niet, heeft de gemeente enkele tonnen gekost. Die situatie moet veranderen. Daarom hebben we gevraagd om een goede begrenzing van het te verkopen gebied en te bekijken of er nog (beperkt) aan de Harmenjanswegzijde een stuk grond kan worden verkocht voor b.v. creatieve bedrijvigheid.
  • Op het slachthuisterrein wordt gesproken over het vergroten van het aantal oefenruimtes, daarom hechten we op deze plek hieraan minder. De huidige formule is uitgangspunt, maar meer cultuur toevoegen heeft geen prioritiet.
  • Het mogelijk houden van een route over de oever, daarvoor hebben we wel gepleit. Dit geldt ook  voor het behouden van de monumentale bomen nabij de Oude weg.

De wethouder komt over enige tijd terug met de verdere uitwerking. Spannend, maar de kans dat we nog jaren naar het stadsstrand kunnen wordt steeds groter.

Ienke Verhoeff

Ienke Verhoeff

In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën

Meer over Ienke Verhoeff