Door Jeroen Fritz op 19 november 2015

Regionaal plan voor extra opvang vluchtelingen

Samen met de gemeenten in de regio heeft Haarlem een plan gemaakt voor extra opvangplekken voor vluchtelingen en huisvesting van mensen met een verblijfsstatus in onze regio. Het betreft ook een aantal locaties in Haarlem. Deze locaties worden komende tijd eerst besproken met omwonenden, waarna de raad een definitief besluit neemt.

Steeds meer mensen ontvluchten vanwege oorlog of politieke vervolging hun land. De PvdA vindt dat mensen in nood opgevangen moeten worden. Er zijn daarvoor op korte termijn veel extra opvangplekken nodig. Daarnaast moeten er snel extra woningen voor statushouders komen, ook om te voorkomen dat zij andere woningzoekenden verdringen op de woningmarkt. Wij vinden dat ook onze regio hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen. In september dienden wij daarom al een motie in, die het college vroeg op zoek te gaan naar opvangplekken. Uitgaande van een eerlijke verdeling over het land, zijn er in onze regio zo’n 1600 plekken nodig. Met dit plan doet de regio hiervoor een  aanbod aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Drie locaties voor noodopvang: naast de bestaande noodopvang in de Koepel extra tijdelijke opvang in de Boerhaavekliniek in Haarlem en in Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer;
  • Onderzoek naar twee mogelijke locaties voor asielzoekerscentra (in Haarlemmermeer en de IJmond);
  • Tijdelijke huisvesting voor ca. 260 statushouders op twee locaties in de gemeente Bloemendaal, zodat er extra plekken vrijkomen in azc’s;
  • Versnelde bouw van extra sociale huurwoningen, o.a. voor statushouders. In Haarlem gaat het volgend jaar al om minimaal 200 extra woningen in Noord, West en Schalkwijk. Deze woningen worden voor de helft toegewezen aan statushouders en voor de helft aan overige woningzoekenden.

Haarlem laat hiermee zien een sociale stad te zijn, die niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. Samen met de regio zorgen wij voor onderdak voor mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. De PvdA steunt dat. Wel hebben wij nog vragen bij de keuze voor Boerhaavewijk als tweede locatie voor noodopvang. Er spelen daar al veel problemen, maar er lijken op korte termijn ook geen serieuze alternatieven beschikbaar elders in de stad. Gelukkig is er wel sprake van een eerlijke verdeling, waarbij ook andere stadsdelen en gemeenten een substantiële bijdrage leveren bij de opvang van vluchtelingen en statushouders.

De gemeente gaat nu eerst in gesprek met omwonenden. Daarbij willen wij dat de gemeente afspraken maakt met de buurt over duur, omvang en randvoorwaarden voor de opvang, maar ook over hoe de omliggende wijk kan meeprofiteren van de komst van vluchtelingen of statushouders, bijvoorbeeld door extra inzet van politie en beveiliging rond de opvang. Nadat dat gesprek heeft plaatsgevonden zullen wij een definitief besluit  nemen.