Wonen

Betaalbaar wonen voor jong én oud

wonen2Haarlem is een geliefde stad om te wonen. Daardoor blijft de vraag naar woningen groot. Toch kan niet iedereen in Haarlem een woning vinden die bij hem of haar pas of betaalbaar is. Daarom hecht de PvdA aan een goede regionale samenwerking om in de Haarlemse en regionale behoefte aan woonruimte te voorzien en willen we de komende periode vasthouden aan de uitvoering van bestaande woningbouwplannen en projecten en nieuwe initiatieven bevorderen.

Maar dat is niet genoeg. De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. Nieuwbouwwoningen zijn vaak te duur voor hen. Toch hebben ook zij recht op een betaalbare woning, waarbij betaalbaarheid voor ons niet alleen over de kosten van de woning zelf gaat, maar ook over de bijbehorende energielasten. Als de woning zelf goedkoop is, maar de maandlasten voor de energie zijn erg hoog, dan is de woning nog steeds te duur. We geven daarbij speciale aandacht voor de  gezinsinkomens tot 40.000 euro omdat hier de grootste problemen zijn om nog een betaalbare woning te vinden.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen stevige afspraken maken met de Haarlemse woningcorporaties, dat er in alle delen van de stad voldoende betaalbare (totale woonlasten dus inclusief energie) woningen worden aangeboden, met een minimum van 30% sociale huur en het vastleggen van sociale koop bij nieuwbouw;
  • Om de doorstroming te vergroten willen we ook afspreken dat er 10% extra middeldure huurwoningen worden aangeboden. Daarnaast moet tenminste 75% van de woningen met een huurprijs tussen de 675 en 800 euro, die bij woningcorporaties vrijkomen, gereserveerd worden voor middeninkomens;
  • Bij de vraag of er in wijken moet worden overgegaan tot renovatie of sloop-nieuwbouw kiezen we bij voorkeur voor een beperkte renovatie om te voorkomen dat de huurprijs te veel stijgt. Bij renovatie is niet alleen verbetering van het wooncomfort van belang maar ook de isolatie van woningen, opdat de energielasten lager worden. De bouw van nieuwe woningen mag niet zonder meer ten koste gaan van bestaande woningen en het aanwezige groen;
  • Bestaande bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld in Parkwijk of de Slachthuisbuurt, gaan door en daarnaast kijken we samen met de bredere regio welke woningbouw er nog meer in de regio en dus ook in Haarlem, mogelijk is;
  • We willen meer mogelijkheden creëren om leegstaande kantoren, schoolgebouwen en in verval zijnde panden van de gemeente en andere overheden om te bouwen tot betaalbare èn duurzame huur- en koopwoningen. Dat geldt ook voor het (tijdelijk) herbestemmen van kantoorpanden ten behoeve van studentenkamers om te voorzien in het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en studenten. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor tijdelijke woonoplossingen op bijvoorbeeld braakliggende terreinen;
  • We willen de mogelijkheid stimuleren om zelf een betaalbaar energiezuinig huis te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door verkaveling van gemeentegronden en de oprichting van een kavelwinkel. We denken daarbij ook aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), zelf bouwen op basis van een ‘keuzemenu’ en aan woningen op kleine onbenutte stukken gemeentegrond;
  • We willen bouwvoorschriften aanpassen om nieuwbouwwoningen levensloop- èn energiebestendig te maken;
  • We willen meer huizen als goedkope “klushuizen” aanbieden met een opknapverplichting;
  • We willen het aantal startersleningen uitbreiden;
  • We zorgen voor voldoende ‘Pauzewoningen’ voor inwoners die tijdelijk woonruimte nodig hebben wegens privé omstandigheden zoals huiselijk geweld of het beëindigen van een relatie.