Door op 16 februari 2014

PvdA: geen maximumafstand voor gebruik OV-taxi

De PvdA heeft donderdag 13 februari tegen het beperken van het gebruik van de OV-taxi voor mensen met een handicap tot maximaal 1500 kilometers per jaar gestemd. De PvdA steunde een motie van de Actiepartij. Helaas kreeg de motie geen meerderheid, omdat naast D66, VVD en CDA ook SP en Sociaal Lokaal tegen stemden.

Mensen met een handicap die gebruik maken van de OV-taxi komen al aan het maximum als ze zich 29 kilometer per week willen verplaatsen. Dat is dus net iets meer dan één keer op en neer van de noordkant naar de zuidkant van de stad. De PvdA vindt deze grens daarom te streng. Wij zien meer in het voorstel van de belangenorganisaties om een zelfde bezuiniging mogelijk te maken door herindicering van gebruikers. Zo kunnen mensen die het echt nodig hebben onbeperkt gebruik blijven maken van de OV-taxi. Het verbaast mij zeer dat met name SP en Sociaal Lokaal dit voorstel niet steunden.

Wat mij daarnaast hooglijk verbaasde was de reden die wethouder Jack van der Hoek (D66) gaf om de motie af te raden: de OV-taxi is een regionale voorziening waar meerdere gemeentes aan deelnemen. Als de motie aangenomen zou worden, kon de wethouder hem niet uitvoeren omdat er nu eenmaal al afspraken met de andere gemeentes en de provincie over de OV-taxi waren gemaakt. Dit betekent het failliet van de lokale democratie, vooral omdat steeds meer voorzieningen regionaal geregeld zullen worden. Tijd dat de gemeenteraden hun controlerende rol weer opeisen!

Facebook OV taxi kl