Ouderen

Zeker zijn van aandacht voor ouderen.

 

Haarlem is een aantrekkelijke stad voor ouderen en moet dat blijven. Er zullen de komende jaren steeds meer ouderen zijn. Veel ouderen willen langer thuis blijven wonen. Dat gaat vaak goed, maar er is soms wel ondersteuning nodig. Wij willen niet dat ouderen “gedwongen” worden hun vertrouwde omgeving te verlaten omdat er onvoldoende thuishulp en zorg beschikbaar is. Onze plannen voor de komende periode zijn:

 • Ouderen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat betekent:
  – Meer aandacht voor eenzame ouderen.
  – Ondersteunen en mede financieren van nieuwe wooninitiatieven.
  – Meer ondersteuning van mantelzorgers.
  – Meer aandacht voor een respectvolle behandeling van ouderen met dementieproblemen.
  – In alle wijken worden burenhulpprojecten ingevoerd.
 • Blijvende inzet voor goede mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen.
 • Goede thuiszorg, waarbij persoonlijk contact belangrijk is.
 • Er komt een zogeheten “ouderenhotel”, waar ouderen die nog niet naar huis kunnen, terwijl ze al wel uit het ziekenhuis zijn ontslagen, tijdelijk kunnen verblijven.
 • Gemeente of zorginstellingen moeten ook telefonisch bereikbaar blijven, omdat nog niet alle ouderen goed ingevoerd zijn op internet.