Verkeer en vervoer

Zeker zijn van een bereikbare stad.

Een goede bereikbaarheid van Haarlem is van belang voor alle burgers en bedrijven en daarmee ook voor de economie en werkgelegenheid in de stad. Maar bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid, veiligheid op straat en duurzaamheid. Bij de verkeersinfrastructuur wordt met alle vervoersmiddelen rekening gehouden, maar wij geven wel voorrang aan het openbaar vervoer en de fiets. Nieuwe wijken worden autoluw.

Openbaar vervoer
De dienstverlening van bus en trein blijft achter bij de groeiende vraag. De PvdA wil die achterstanden wegwerken en ervoor zorgen dat de trein weer de ruggengraat wordt van de metropool. De gemeente kan dat niet alleen, maar heeft wel invloed. Daartoe heeft de PvdA de volgende voorstellen:

 • De gemeente streeft ernaar dat Haarlemmers in schone treinen met voldoende zitplaatsen zonder overstap kunnen reizen naar de belangrijkste werkplekken in de metropoolregio.
 • De gemeente pleit bij de NS voor uitbreiding van de tijden waarop en de frequentie waarmee de nachttreinen rijden.
 • De gemeente stimuleert het nemen van concrete maatregelen om de werkgebieden en economische hotspots in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Zuidoost en Utrecht vanuit Haarlem per trein zonder overstappen bereikbaar te maken.
 • In het kader van het versterken van het hoogwaardig openbaar vervoer houdt de gemeente de optie van ‘vertramming’ van de Zuidtangent open.
 • De knelpunten van de buslijnen in Haarlem worden aangepakt. De gemeente gaat haltes verbeteren, de doorstroming bij verkeerslichten aanpakken en waar nodig een vrije busbaan maken.
 • Om een comfortabele en veilige fiets- en looproute te krijgen tussen het centrum, het NS-station en Haarlem Noord willen we de Dolhuysbrug aanleggen.
 • Bij het station Haarlem-Spaarnwoude komen meer parkeerplaatsen en een gratis bewaakte fietsenstalling om de transferiumfunctie te versterken.

Fiets
Het fietsgebruik stijgt nog steeds. De PvdA vindt dat een goede ontwikkeling. Niet alleen is fietsen goed voor de gezondheid, maar het is ook een milieuvriendelijke vervoerwijze. In de stad behoort het fietsverkeer zo veel mogelijk de ruimte te krijgen. Daarop inspelend heeft de PvdA de volgende voorstellen:

 • Er dient een snelle fietsverbinding te komen van Haarlem naar Schiphol.
 • De fietssnelweg Haarlem-Amsterdam wordt verder verbeterd.
 • Het fietspad naar Heemstede wordt verbeterd.
 • Er komt een “deltaplan fietsparkeren” om de problemen van het fietsparkeren bij ov-knooppunten zoals Haarlem CS en in de binnenstad structureel op te lossen.

Auto
Intensief autogebruik is een belasting voor de stad. We willen daarom een beleid gericht op minder auto’s combineren met het faciliteren van elektrische auto’s een snelle doorstroming het liefst om de stad heen. Onze plannen zijn:

 • Er komen extra oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Vanaf 2020 worden nieuwe taxivergunningen uitsluitend afgegeven voor honderd procent elektrische auto’s. Vanaf 2030 dienen alle taxi’s honderd procent elektrisch te zijn.
 • Nieuwe wijken en het stadscentrum worden waar mogelijk autoluw.
 • We zijn met oog op de doorstroming voor de korte versie van de Mariatunnel onder het Spaarne in Haarlem-Zuid, mits die grotendeels gefinancierd wordt door rijk en/of provincie, aanleggen van de Velserboog en aanpassingen van de Waarderweg.

Benieuwd naar onze standpunten op het gebied van duurzaamheid & verkeer en vervoer? Lees verder op deze pagina.

Waar ben je naar op zoek?