Door Jeroen Fritz op 11 november 2015

Werk is de beste inburgering

Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten zo snel mogelijk aan het werk. Werk is immers de beste inburgering. PvdA, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie vragen het college daarom niet alleen aan de slag te gaan met de huisvesting van statushouders, maar ook meteen te starten met de begeleiding naar werk.

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen die voor langere tijd in Nederland zullen blijven zo snel mogelijk volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. Werk helpt bij het opbouwen van een netwerk in Haarlem en voorkomt dat mensen zijn aangewezen op de bijstand. De praktijk is echter dat vluchtelingen met een verblijfsstatus pas na het vinden van een huis en het afronden van de inburgeringscursus worden begeleid bij het zoeken naar werk. In de motie, ingediend bij de behandeling van de begroting 2016, vragen wij daar eerder mee te starten.

De regio rond Eindhoven werkt samen met het COA al op deze manier. Men kijkt daar bovendien bij het verdelen van statushouders over gemeenten ook naar de match tussen hun opleiding en werkervaring en het aanbod van werk op de regionale arbeidsmarkt. Zo worden statushouders daar gehuisvest waar hun kansen op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk zijn.

Voorkomen moet worden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met andere werkzoekenden of van verdringing. Daarom vragen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande trajecten voor andere werkzoekenden. Zo heeft iedereen een gelijke en eerlijke kans.