Werk

Een baan voor jong en oud voor een fatsoenlijk salaris

Ons standpunt

werk2Werk is voor iedereen ontzettend belangrijk. Het voorziet je van een inkomen, het geeft zelfrespect, zelfstandigheid en vaak ook ontwikkelingsmogelijkheden. Werk is ook de aanjager van integratie en participatie. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. Omdat er nu veel Haarlemmers zijn die werk zoeken. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat alle werkzoekenden uit Haarlem op de juiste manier worden ondersteund en daarmee mogelijk te maken dat iedere open vacature in Haarlem en omstreken kan worden ingevuld.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen dat werkgevers, werknemers en de overheid zich er optimaal voor inspannen dat mensen niet thuis komen te zitten maar, mochten ze hun baan dreigen te verliezen, meteen elders aan de slag komen;
  • Waar nodig willen we werkzoekenden helpen om hun netwerk te versterken, of via stages en leerwerktrajecten hun kennis, ervaring, vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen. Zo versterken we de eigen kracht van werkzoekenden;
  • Als mensen door nieuwe wetgeving vanuit Den Haag worden verplicht tot een tegenprestatie in ruil voor een uitkering vinden we het als PvdA Haarlem van belang dat er rekening gehouden wordt met wat mensen kunnen en dat genoemde tegenprestatie bijdraagt aan het zo snel mogelijk vinden van regulier werk;
  • Wij willen een plan ontwikkelen waarmee voor werkzoekenden meer mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij de steeds grotere groep van Buurtbedrijven mogelijk te maken. Dit kan een opstap zijn naar een betaalde baan. We letten daarbij wel op of aanbieders van vrijwilligersplekken geen misbruik maken van de situaties om zo gratis of goedkope arbeid binnen te halen;
  • We vragen van de gemeente Haarlem om het goede voorbeeld te geven. Als werkgever en opdrachtgever kun je eisen stellen aan bijvoorbeeld de manier waarop bedrijven met hun werknemers omgaan;
  • Via Social Return on Investment vragen we bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd een bijdrage te leveren aan sociale doelstellingen;
  • We willen er voor zorgen dat werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen samenwerken om te zorgen voor opleidingsmogelijkheden die invulling geven aan de behoefte om “een leven lang te blijven leren en ontwikkelen”. Zo kunnen mensen hun hele loopbaan actief blijven op de arbeidsmarkt.
Nieuwsberichten over Werk

Joyce Langenacker blikt terug op 2016

door Joyce Langenacker op 23 december 2016

Doorbouwen aan een betaalbaar (t)huis voor iedereen. Meer werkgelegenheid door een aantrekkelijke binnenstad en het bedrijventerrein Waarderpolder, en een sociale stad waarin iedereen meedoet. Deze thema ‘s staan hoog op de politieke agenda. Het is bijna Kerst, tijd om terug en vooruit te kijken.

lees verder »

Routekaart weg naar werk: 023 werkt!

door Artie Ramsodit op 18 november 2016

Werk geeft je allerlei kansen. De mogelijkheden om het vinden van werk te versnellen zijn voor Haarlemmers die werk zoeken onbekend. Dat maakt onbemind en onbenut. De Partij van de Arbeid pleit daarom voor een routekaart voor de weg naar werk. Niet alleen via de gemeente en sociale wijkteams maar ook via de app.

lees verder »

Popcentrum Slachthuis opent deuren

door Jeroen Fritz op 3 oktober 2016

Haarlem is een echte popstad. De PvdA wil dat verder versterken. Dat is niet alleen goed voor popmuzikanten en hun publiek, maar ook voor onze werkgelegenheid en de lokale economie. Ik ben daarom heel blij dat vandaag popcentrum ‘Slachthuis’ is geopend, een belangrijke impuls voor Haarlem als popstad en voor de Slachthuisbuurt.

lees verder »

Nieuwe koers voor werk en inkomen

door Joyce Langenacker op 15 juli 2016

Meedoen, ook als je (tijdelijk) afhankelijk bent van een (gemeentelijke) uitkering. Dat is ons streven. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we Haarlemmers met een bijstandsuitkering blijven activeren? Door ze vaker te spreken, te zien.

lees verder »

Anoniem solliciteren voorkomt discriminatie

door Jeroen Fritz op 26 juni 2016

De PvdA wil een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente. Op die manier willen we (onbewuste) discriminatie op basis van etniciteit of leeftijd bij sollicitatieprocedures zoveel mogelijk voorkomen.

lees verder »

PvdA-Kennemerland op werkbezoek bij Techport Campus

door Redactie op 29 mei 2016

Op vrijdag 20 mei ontving Techport Campus in Beverwijk de PvdA-Kennemerland. Deze kwam voor de tweede keer bijeen, vorige keer in Zuid-Kennemerland en nu in IJmond. De PvdA-Kennemerland is inmiddels een hecht netwerk van regionale afdelingsbestuursleden, gemeenteraadsleden, wethouders, leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en andere partners uit de regio.

lees verder »