Werk

Een baan voor jong en oud voor een fatsoenlijk salaris

werk2Werk is voor iedereen ontzettend belangrijk. Het voorziet je van een inkomen, het geeft zelfrespect, zelfstandigheid en vaak ook ontwikkelingsmogelijkheden. Werk is ook de aanjager van integratie en participatie. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. Omdat er nu veel Haarlemmers zijn die werk zoeken. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat alle werkzoekenden uit Haarlem op de juiste manier worden ondersteund en daarmee mogelijk te maken dat iedere open vacature in Haarlem en omstreken kan worden ingevuld.

Daarom zijn dit de plannen voor de komende vier jaar:

  • We willen dat werkgevers, werknemers en de overheid zich er optimaal voor inspannen dat mensen niet thuis komen te zitten maar, mochten ze hun baan dreigen te verliezen, meteen elders aan de slag komen;
  • Waar nodig willen we werkzoekenden helpen om hun netwerk te versterken, of via stages en leerwerktrajecten hun kennis, ervaring, vaardigheden en competenties verder te ontwikkelen. Zo versterken we de eigen kracht van werkzoekenden;
  • Als mensen door nieuwe wetgeving vanuit Den Haag worden verplicht tot een tegenprestatie in ruil voor een uitkering vinden we het als PvdA Haarlem van belang dat er rekening gehouden wordt met wat mensen kunnen en dat genoemde tegenprestatie bijdraagt aan het zo snel mogelijk vinden van regulier werk;
  • Wij willen een plan ontwikkelen waarmee voor werkzoekenden meer mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij de steeds grotere groep van Buurtbedrijven mogelijk te maken. Dit kan een opstap zijn naar een betaalde baan. We letten daarbij wel op of aanbieders van vrijwilligersplekken geen misbruik maken van de situaties om zo gratis of goedkope arbeid binnen te halen;
  • We vragen van de gemeente Haarlem om het goede voorbeeld te geven. Als werkgever en opdrachtgever kun je eisen stellen aan bijvoorbeeld de manier waarop bedrijven met hun werknemers omgaan;
  • Via Social Return on Investment vragen we bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd een bijdrage te leveren aan sociale doelstellingen;
  • We willen er voor zorgen dat werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen samenwerken om te zorgen voor opleidingsmogelijkheden die invulling geven aan de behoefte om “een leven lang te blijven leren en ontwikkelen”. Zo kunnen mensen hun hele loopbaan actief blijven op de arbeidsmarkt.