Door Marceline Schopman op 22 januari 2017

Wat doen we met de Koepel?

‘Wat doen we met de Koepel?’ aldus onze gelijknamige Facebook-pagina een paar jaar geleden. Die vraag leeft nog volop in de stad; iedereen wil er iets moois van maken. De PvdA wenst van harte dat er iets geweldigs met toegevoegde waarde voor Haarlem in gaat komen. We willen daarbij wel alle initiatieven gelijke en eerlijke kansen bieden.

Er is alleen wel een lastig en allesbepalend detail: de Koepel is niet van ons, ook al voelt dat voor veel Haarlemmers wel zo. Het gebouw is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Waar wij beperkt op konden sturen was op de nota van Ambities & Eisen waarin randvoorwaarden voor de herontwikkeling en invulling van de Koepel zijn vastgelegd. Daarom hebben wij er als PvdA-fractie voor gezorgd dat de eisen werden aangescherpt, vooral op het gebied van vergroting van de maatschappelijke/publieke functie van de Koepel en verlaging van de percentages woningbouw en kantorenfunctie.

Op de door ons ingebrachte wensen voor de verkoopprocedure gaf het Rijksvastgoedbedrijf helaas geen ruimte. Jammer en frustrerend, zeker nu blijkt dat die ruimte recent wel gegeven is aan Amsterdam bij de ontwikkeling van de Bijlmerbajes. Daar is in de laatste selectieronde uiteindelijk wel de kwaliteit doorslaggevend en niet alleen de hoogste prijs! De wethouder en de burgemeester hebben het Rijksvastgoedbedrijf helaas niet kunnen overtuigen dit Haarlem ook te gunnen.

De PvdA vindt uiteraard dat er iets prachtigs voor de stad in de Koepel moet komen, maar wil daarbij wel iedereen gelijke en eerlijke kansen bieden. Het plan voor een university college van Panopticon is prachtig, maar dat laat onverlet dat we ook andere initiatieven een net zo eerlijke, niet bevoordeelde en gelijke kans willen bieden.

Want waarom zou maar één partij met een prachtig plan kunnen komen? Er waren een half jaar geleden al 10 andere geïnteresseerden met 14 plannen en inmiddels mogelijk meer. De verkoopprocedure is nog niet gestart en ook dan kunnen nieuwe bedrijven en plannenmakers zich nog melden. Ook Panopticon kan dan gewoon meedoen aan de verkooptender.

Wethouder Van Spijk zei in een eerder debat: ‘Dat de selectie naar een plan/ bedrijf’ in deze nota van Ambities & Eisen goed is geborgd‘. Als dat zo is, waarom dan een voorkeurspositie voor Panopticon?

Panopticon kreeg afgelopen zomer van een meerderheid van de Raad de ruimte voor een haalbaarheidsonderzoek en vervolgens uitstel nadat de Universiteit van Amsterdam als partner afhaakte en er een andere universiteit moest worden gezocht. Die andere universiteit is er nu nog steeds niet en toch wil het college de Koepel één-op-één aan Panopticon doorverkopen met een realisatietermijn van 2 jaar. De PvdA vindt het onverstandig om nu volledig in te zetten op een university college, terwijl er nog helemaal geen universiteit is gevonden die interesse heeft.

Als de raad hier nu mee akkoord zou gaan is het misschien ‘hoera’ voor Panopticon , maar tegelijk ‘doei’ aan alle andere initiatieven en bedrijven met plannen voor de Koepel. De PvdA is en wil geen partij zijn die anderen bij voorbaat uitsluit. Wij willen een gelijk speelveld voor iedereen met haalbare plannen die voldoen aan de door ons aangescherpte voorwaarden uit de Nota Ambities en Eisen. Want: niemand is gelijk, maar iedereen heeft recht op gelijke kansen.

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman