Waarom de PvdA instemt met het project “New Harlem”

Door Maarten Wiedemeijer op 15 februari 2019

Waarom de PvdA instemt met het project “New Harlem”

Op het kavel aan de Schalkwijkerstraat 13c die aan aan de andere kant eindigt op de Vijfhuizerstraat wil ontwikkelaar Hoorne 60 appartementen ontwikkelen. Recent verschenen er veel berichten over dit project in de media en de PvdA licht graag toe waarom de PvdA vóór dit plan is.

In wat voor woningen voorziet het plan?

Het plan voorziet in 56 nieuwe (hof) en 4 (bestaande) huurwoningen tussen de ongeveer 32 m2 en 56 m2. 90% van de nieuwe huurwoningen zijn in de goedkope middeldure categorie, met een maximale huurprijs van € 950,-. Hier kunnen ook mensen doorstromen vanuit een sociale huurwoning.

Dit plan is al wat ouder en door het vorige college opgestart en daarom geldt er geen 40% minimum aan sociale huur zoals de PvdA graag ziet en ook is afgesproken in het coalitie akkoord “Duurzaam Doen”. Als het een nieuw plan was zouden we niet instemmen met een plan zonder sociale huur. Maar de 60 huur appartementen zijn een goede toevoeging voor veel woningzoekenden in tijden van grote woningnood in Haarlem. Tevens is de achterzijde van het kavel – zie onderstaande foto – een leeg stuk waar deze ontwikkeling een positieve impuls aan de buurt kan geven.

(ontwerp New Harlem van Hoorne)

(huidige situatie achterzijde kavel vanuit Vijfhuizerstraat op Google Maps)

Hoe voorziet het plan in parkeerplaatsen?

Sinds 2014/2015 (nota Beleidsregel Parkeernormen) is het mogelijk gemaakt om af te zien van de parkeernormen indien een project in vergunningsgebied ligt en de toekomstige bewoners afzien van een parkeervergunning. Voor de ontwikkelaar van woningbouw project geldt dan géén parkeernorm en zodoende niet de parkeernorm van 1,3 zoals in het Haarlems Dagblad vermeld. Toekomstige bewoners hier krijgen geen parkeervergunning en dat staat ook in hun huurovereenkomst.

Eveneens worden er hier 4 deelauto’s geplaatst waar de bewoners ook maandelijks voor betalen. Als toekomstige huurder sta je vooraf voor een heldere keuze. De PvdA denkt dat er veel woningzoekenden zonder auto zijn die blij zullen zijn met een appartement op deze plek.

Verder zal Hoorne in de huur overeenkomst een boete clausule opnemen als huurders een auto in de nabije omgeving, waar het geen vergunningsgebied is, plaatsen om zo meer zekerheid te geven voor de bewoners in de nabije omgeving. Deze clausule zal in de praktijk wellicht lastig te handhaven zijn en juridisch lastig afdwingbaar, maar kent wel een preventieve werking en geeft een signaal naar de toekomstige huurders.

In de omliggende buurt zijn de zorgen voor parkeerdruk begrijpelijk. Wij en de wethouder Floor Roduner (PvdA) nemen deze zorgen zeer serieus. Al met al is de PvdA van mening dat er voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat omwonenden in de Slachthuisbuurt in de toekomst ook een parkeerplek te kunnen vinden. Mocht in de toekomst blijken dat hier toch problemen ontstaan, heeft de wethouder toegezegd te kijken naar mogelijkheden – zoals het vergunningsgebied uitbreiden – om dit aan te pakken en de zorgen weg te nemen.

Wanneer wordt er besloten over dit project?

In de gemeenteraad van 28 februari wordt er besloten of er een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen wordt afgegeven om dit project mogelijk te maken.

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan Maarten Wiedemeijer (maarten@pvdahaarlem.nl)

 

 

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Haarlemmers maken zich zorgen over de toekomst. Komt er nog wel een betaalbare woning? Staat er straks nog wel een leraar voor de klas? Blijft onze planeet nog wel leefbaar? Ik wil een Haarlem waar iedereen zeker kan zijn van een betaalbare woning, gelijke kansen en een duurzame toekomst. Ik ben in 1987 geboren en

Meer over Maarten Wiedemeijer