PvdA blij met verlaging parkeernormen voor nieuwbouwprojecten

Door Maarten Wiedemeijer op 1 februari 2019

PvdA blij met verlaagde parkeernormen

Wat de PvdA betreft is er in de toekomst van Haarlem minder plek voor stilstaand blik. De PvdA is blij dat het verrichte onderzoek naar actueel reëel bezit al tot lagere parkeernormen leidt. De update op basis van actueel reëel bezit is een quick win en in het najaar volgt de nota Bouwen en Parkeren in de commissie Beheer en moet er een toekomstvisie voor toekomstige mobiliteit naar voren komen die ook voor de 8 ontwikkelzones meegenomen dient te worden.

De PvdA hoopt dat de 8 ontwikkelzones ook echt toekomstwijken zijn in de zin dat ze minder plek bieden aan de auto en meer aan voetganger, fietser en OV. Zo blijft er meer ruimte voor groen en zijn de nieuwbouwprojecten financieel beter haalbaar.

De PvdA is ook blij met toezegging wethouder om met de woningcorporaties in gesprek te gaan over toekomstige mobiliteit. De PvdA ziet graag dat we met ons maatschappelijke partners optrekken.

In deze tabel ziet u per Haarlemse wijk hoeveel auto’s er per woning zijn:

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Maarten Wiedemeijer

Maarten Wiedemeijer

Haarlemmers maken zich zorgen over de toekomst. Komt er nog wel een betaalbare woning? Staat er straks nog wel een leraar voor de klas? Blijft onze planeet nog wel leefbaar? Ik wil een Haarlem waar iedereen zeker kan zijn van een betaalbare woning, gelijke kansen en een duurzame toekomst. Ik ben in 1987 geboren en

Meer over Maarten Wiedemeijer