Door Marceline Schopman op 20 november 2016

Poort van Boerhaave: een parel erbij voor Schalkwijk

Schalkwijk is wat ons betreft in de running als het leukste stadsdeel van Haarlem! Er gebeurt namelijk zo ontzettend veel o.a. op het gebied van mooi, afwisselend, verrassend en duurzaam bouwen en er liggen ook nog minstens net zoveel mooie potentiële plannen en mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het bouwplan Poort van Boerhaave, waar we in de raad nu de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor hebben vastgesteld.

Dit plan biedt de kans en ruimte voor een ronduit prachtig parkachtig woongebied, met een eigentijdse, eigenwijze en groene woonomgeving. Waar het fijn is om te wonen en op bezoek te komen en met een mix van allerlei functies. Er komen o.a. middeldure woningen waar in Haarlem veel behoefte aan is en wat weer zorgt voor doorstroming waardoor er sociale woningen vrij komen. Ook de door ons zo gewenste mogelijkheid van zelfbouw krijgt in dit project de ruimte.

Nu het economisch weer beter gaat en de ontwikkelaars weer graag willen bouwen in Haarlem, vinden we het wel het moment om meer eisen te stellen aan kwaliteit en duurzaamheid . Dit betekent o.a. dat we parkeren liever ondergronds willen dan bovengronds. Voor Poort van Boerhaave was dit niet geregeld, maar we kunnen ons dit keer vinden in de door de wethouder overgenomen oplossing die is aangedragen door ons nieuwe schaduwraadslid Ienke Verhoeff. Zij stelde voor om het ondergronds parkeren in de gunningscriteria op te nemen. Hierdoor kan een ontwikkelaar meer punten binnenhalen bij het aanbestedingsproces wat de kans vergroot dat hij/zij de opdracht krijgt.

Ondergronds parkeren maakt daardoor bij dit project toch nog een goede kans en ondertussen loopt het proces geen vertraging op . De Raad gaat binnenkort wel in debat over de mogelijkheden van ondergronds parkeren bij bouwprojecten. De wethouder levert hiervoor een nota aan.

Zo werken we samen met elkaar aan Haarlem als kwalitatieve goede woonstad. Een stad waar de verschillende wijken plek bieden aan mensen met verschillende inkomensniveaus in woningen die toekomstbestendig zijn met een goede energetische kwaliteit, met wooncomfort en die levensloopbestendig zijn. Haarlem als duurzame en ongedeelde stad….zo zien we het graag!

De wijkraad Boerhaave, de bewoners, de Fietsersbond en Bomenwachters zijn ook enthousiast over dit plan Poort van Boerhaave. Wij gunnen de Boerhaavewijk deze nieuwe parel in Schalkwijk meer dan van harte.

Marceline Schopman

Marceline Schopman

Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft  wel recht op gelijke kansen of je nu links of rechts van het Spaarne woont. Om dat samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en wat behaald is te bewaken, is sociaal en democratisch!

Meer over Marceline Schopman