Door Matin Abbasi op 5 juni 2019

Parkeerplaatsen Dreefzicht

Afgelopen woensdag 29 mei 2019 vond in de gemeenteraad het debat over de parkeerplaatsen bij de Dreefzicht plaats. Daarbij stond vooral het kappen van bomen en op deze plekken parkeerplaatsen maken centraal. Ook de PvdA was en is zeer kritisch op dit plan. Wij steunen wel het plan om de Dreefzicht mooier en aantrekkelijker te maken en de auto’s aan de voorkant van het gebouw elders naartoe te verplaatsen. Maar daar moeten zo min mogelijk bomen voor gekapt worden en als er bomen gekapt worden moeten deze op een andere plek in de nabije buurt gecompenseerd worden. 

Maar u denkt: “Bomen kappen om op die plek nieuwe parkeerplaatsen te realiseren. Dat wil de PvdA toch juist niet. En waarom zou een college dat Duurzaam Doen als motto heeft dergelijke plannen hebben?” Het is dan ook te begrijpen dat er een petitie is gestart om deze plannen tegen te houden en deze petitie is ondertussen bijna 25.000 keer ondertekend. Het is daarom belangrijk dat wij als raad en het college naar de argumenten van de initiatiefnemers gaan luisteren.

Echter als we beter naar de petitie kijken zien we dat er helaas onwaarheden in staan en het allerbelangrijkste punt wil ik hier graag bespreken. Zo hoop ik dat ik iedereen die de petitie ondertekend heeft gerust kan stellen dat er voorlopig geen boom gekapt zal worden. In de petitie staat namelijk dat dit plan een “Definitief ontwerp” is. Dit klopt simpelweg niet. We kijken hier naar een “Voorlopig ontwerp” dat nu openligt voor inspraak. Dat betekent dat dit ontwerp nog aangepast kan worden en met die aanpassingen kan het kappen van bomen zo minimaal mogelijk gehouden worden. 

De PvdA gaat graag in op de uitnodiging van de wethouder om, samen met de Bomenwachters en de andere stakeholders, nog eens bij Dreefzicht te gaan kijken. Onze inbreng bij die bezichtiging zal dus gericht zijn op het zoveel mogelijk beperkt houden van bomenkap, en voor zover bomenkap onvermijdelijk is, op compensatie van de verloren bomen (liefst binnen de Haarlemmerhout). Wij kunnen als raad met ideeën en suggesties komen, maar u kunt als burger ook inspreken en met concrete ideeën komen en via ons invloed uitoefenen op wethouder Snoek. Zo kunnen we samen zorgen dat Haarlem een mooie, groene en leefbare gemeente is en blijft. 

Matin Abbasi

Matin Abbasi

Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan deze mooie stad. Ik vind Haarlem een zeer leuke en mooie stad om in te wonen. De mensen zijn vriendelijk en geven om hun mede Haarlemmers. Maar er zijn ook verbeterpunten. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is veel te hoog en

Meer over Matin Abbasi