20 oktober 2017

Haarlem biedt zorgverzekering zonder eigen risico

Nog in 2018 kunnen Haarlemmers met een laag inkomen een ziektekostenverzekering afsluiten zonder eigen risico. Hiermee voorkomen we dat mensen zorg uitstellen of vermijden: een belangrijk speerpunt voor de PvdA. Iedereen heeft immers recht op goede en betaalbare zorg. De zorgkosten zijn voor veel Haarlemmers in de afgelopen jaren toegenomen. Vooral het eigen risico zorgt voor problemen: mensen die het bedrag van €385,- niet kunnen betalen stellen bezoek aan de huisarts uit of maken soms geen gebruik van hun doorverwijzing naar de specialist. Juist daarom is het belangrijk om het eigen risico geheel te schrappen.

Onlangs werd duidelijk dat het nieuwe kabinet het eigen risico in stand laat, terwijl veel partijen hadden gepleit voor verlaging of afschaffing. Reden te meer om blij te zijn dat het voor Haarlemmers met een laag inkomen mogelijk wordt om een goede polis zonder te krijgen. De gemeente draagt daaraan een bedrag bij.

Voor verschillende groepen (gezinnen, ouderen en chronisch zieken) is verder een speciale verzekering beschikbaar met een uitgebreidere dekking voor hun situatie. Vanaf half november komt de website online waarop Haarlemmers hun polis kunnen regelen. Deze is beschikbaar voor iedereen met een HaarlemPas.