Door Artie Ramsodit op 10 november 2016

Ieder kind een eerlijke kans

Van de 421.000 kinderen die opgroeien in armoede wonen er circa 4000 kinderen in Haarlem. Kinderen die extra aandacht verdienen. Want ieder kind heeft recht op gelijke kansen, moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond eten en mee kunnen op schoolreisje, ongeacht de dikte van de portemonnee van ouders of verzorgers.

Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 2017 elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderen in armoede. Het gaat om ongeveer €200 per kind per jaar dat bijvoorbeeld kan worden uitgegeven aan een winterjas, zwemles, gezond eten of een fiets. Namens de PvdA Haarlem heb ik het initiatief genomen te bespreken op welke manier het geld snel terecht kan komen bij de kinderen die het nodig hebben. Betrokken Haarlemmers, maatschappelijke organisaties en andere politieke partijen hebben hierover meegedacht.

Er is al veel mogelijk als het gaat om ondersteuning van kinderen in armoede. Zo is er het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds; en zijn er regelingen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten of huiswerkbegeleiding. In de praktijk blijft het lastig de kinderen te bereiken. Bovendien worden kinderen zelf niet structureel ‘gehoord’. Dat moet veranderen.

We moeten beter en vaker gebruik maken de lokale initiatieven, zoals de Speelgoedbank, Rebup, Vluchtelingenwerk en Stem in de stad. Deze organisaties bereiken veel kinderen en hebben een breed netwerk. Dat kunnen we beter benutten. Om de kinderen directer te bereiken en beter te ‘horen’ stellen we voor door een kinderraad op te richten. Ook stellen we voor dat de gemeente, in samenwerking met partners zoals CJP, bedrijven en zelforganisaties, voorzieningen direct aan kinderen en jongeren aanbiedt. Bijvoorbeeld via een combinatiepas of met waardebonnen voor o.a. kleding en fietsen.

Op de dag van de kinderrechten, 20 november, organiseert de PvdA een eerste pilot kinderraad over armoede. In samenwerking met de kinderuniversiteit, Rebup en de speelgoedbank gaan we met kinderen uit groep 8 in gesprek over het bereiken van kinderen in armoede. De voorstellen die dat oplevert leggen we voor aan het college. Hierdoor telt de stem van de kinderen mee en kunnen we kinderen directer bereiken.

Heb je ideeën over hoe we kinderen die opgroeien in armoede nog beter kunnen helpen? Laat het me weten! Samen maken we het verschil, voor ieder kind in de stad!

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit