Door Artie Ramsodit op 7 oktober 2016

Week van de opvoeding: zorg om pleegzorgouders

Het is deze week van de opvoeding. Opvoeden gebeurt door ouders in veel verschillende vormen. Pleegouders worden nu aan de kant gezet door jeugdzorg als kinderen tijdelijk in een GGZ instelling behandeld worden. Dat is onbegrijpelijk omdat zorgtaken van de pleegouders en de rekeningen blijven doorlopen.

Om deze situatie aan te kaarten heb ik Lian de Kok gevraagd haar ervaringen te delen in de gemeenteraad.

Pleegouders vervullen een onmisbare functie. Ze bieden in hun eigen huis een vorm van jeugdzorg. De gemeente is verantwoordelijk voor de regels voor de jeugdzorg in Haarlem. Pleegouders bieden kinderen een tijdelijke thuisbasis en een veilige plek. Zo helpen pleeggezinnen kinderen de draad van hun leven weer op te pakken. Deze warme plek is onmisbaar. Het is dus wrang wanneer het pleegzorgcontract met ouders plots stopt vanwege behandeling in een instelling. Immers ook dan heb je je ouders nodig.

Vandaag sprak Lian de Kok in bij de commissie samenleving. Zij vraagt aandacht voor de positie van pleegouders wanneer pleegkinderen tijdelijk in een instelling verblijven.

“De pleegzorgvergoeding wordt gestopt, het pleegcontract tijdelijk beëindigd om dit juridisch dicht te timmeren en dit terwijl alle kosten voor het pleegkind gewoon doorlopen, Telefoonabonnementen contributies kleding en reiskosten die gemaakt worden om het pleegkind juist in deze moeilijke tijd te ondersteunen…alles voor rekening van de pleegouders. Indien zij hiertoe niet in staat zijn gaat dit ten koste van de zorg aan deze toch al zo beschadigde kinderen. Dit kan en mag niet! ”

Wethouder Snoek heeft toegezegd in de situatie te onderzoeken. Het was goed te horen dat hij ook regelmatig met de organisatie spreekt die landelijk pleegzorgouders vertegenwoordigd. Ieder kind telt!

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit