Door Artie Ramsodit op 18 november 2016

Routekaart weg naar werk: 023 werkt!

Werk geeft je allerlei kansen. De mogelijkheden om het vinden van werk te versnellen zijn voor Haarlemmers die werk zoeken onbekend. Dat maakt onbemind en onbenut. De Partij van de Arbeid pleit daarom voor een routekaart voor de weg naar werk. Niet alleen via de gemeente en sociale wijkteams maar ook via de app.

Werk geeft niet alleen de kans om je brood te verdienen maar ook contact, groei van kennis, zelfrespect en ontwikkeling van je talenten. Werk is daarmee de sterkste motor voor verbinding en ontmoeting. Ik was eerder op werkbezoek bij het werkplein. Bij de intake daar is er vooral aandacht voor het cv. Echter, het benutten van netwerken en het ontwikkelen van kennis, ervaring en vaardigheden worden steeds belangrijker bij het vinden van werk.

Verschillende (zelf)organisaties in de wijk en de regio bieden al veel mogelijkheden zoals sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten. Dat is echter vaak onbekend bij Haarlemmers die werk zoeken. Ook op de site van de gemeente Haarlem zijn deze mogelijkheden voor het vinden van werk niet in beeld. Onbekend maakt onbemind en dus onbenut.

De Partij van de Arbeid pleit daarom voor een routekaart voor de weg naar werk. Deze routekaart kan via de gemeente, de sociale wijkteams en het loket Haarlem in de wijken beschikbaar komen en ook via de digitale snelweg: via de app. Andere gemeenten bereiken al burgers die werk zoeken via de app. Zoals de 010werkt app in Rotterdam, de 020werkt app in Amsterdam, de 070werkt app in Den Haag,de Lelystad werkt app, de Utrechtwerkt app. Zo staan er in de Utrechtwerkt app vacatures, banenmarkten en andere bijeenkomsten over werk en inkomen.

De PvdA heeft daarom samen met  het CDA  de CU, OPH en GL een motie ingediend om het vinden van werk te versnellen. Deze motie is raadsbreed aangenomen. De gemeente gaat aan de slag met onze twee voorstellen.

  1. Een ‘routekaart weg naar werk’ die breed beschikbaar komt o.a. via de gemeente en in de wijken via de sociale wijkteams en de loketten Haarlem.
  2. De verkenning van een 023werktapp als digitale snelweg voor het vinden van werk.

Werk is de sterkste motor van de samenleving laten we de mogelijkheden daarvoor dus bekender maken dan worden deze kansen bemind en benut.

Artie Ramsodit

Artie Ramsodit

“Sociaal-democratie in Haarlem is  voor mij een ongedeelde stad. Gelijke kansen voor onderwijs, werk en wonen  voor iedere Haarlemmer. Een sociaal vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. Samenleven in gezonde en veilige wijken.” kandidaat 4 GR2014 “Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan Haarlem als

Meer over Artie Ramsodit