Door Ronald Schreuder op 11 mei 2014

Werkgroep Zorg en Welzijn in oprichting

Hierbij nodig ik u (zowel leden als niet-leden) uit om vanuit uw inhoudelijke kennis, ervaring of betrokkenheid bij activiteiten op het gebied “Zorg en Welzijn” aan deze werkgroep deel te nemen.

 

Eerste oriënterende bijeenkomst voor werkgroep “Zorg en Welzijn”
op dinsdag 1 juli 2014

Plaats en tijd : Fractiekamer PvdA op het stadhuis 20.00 -22.00 uur

Op dinsdag 1 juli 2014 is de eerste oriënterende bijeenkomst voor de werkgroep Zorg en Welzijn van de PvdA afdeling Haarlem. Op de agenda staan o.a. het Jaarverslag van de Gemeente Haarlem 2013 over het onderdeel “Welzijn, Gezondheid en Zorg” (programma 3) en de Kadernota van de gemeente Haarlem voor 2015 eveneens voor het onderdeel “Zorg”. Beide stukken zullen worden toegelicht door de gemeenteraadsleden Artie Ramsodit en Martien Brander.

Toelichting:

Het bestuur van de afdeling Haarlem wil de leden van de afdeling nauwer betrekken bij de visieontwikkeling op verschillende beleidsterreinen. Vanuit inhoudelijke kennis, ervaring of betrokkenheid bij activiteiten op het gebied “Zorg en Welzijn” worden leden (en niet-leden) uitgenodigd om aan deze werkgroep deel te nemen.

In de eerste oriënterende bijeenkomst willen wij nagaan op welke wijze wij de PvdA gemeenteraadsleden kunnen ondersteunen bij de voorbereiding van de besluitvorming op dit terrein. De bespreking van het Jaarverslag en de Kadernota vormen daarbij een goed uitgangspunt van onze discussie. De decentralisatie van Rijkstaken stelt de gemeente voor grote opgaven. Nieuwe wetten zoals de WMO en de Participatiewet moeten door de gemeente worden uitgevoerd met relatief beperkte middelen.

Wij verwachten dat de deelnemers van de werkgroep een bijdrage leveren aan het inventariseren van kansen en mogelijkheden om deze nieuwe taken goed uit te voeren. Daarnaast zou de werkgroep tijdig mogelijke problemen kunnen signaleren van personen en organisaties als gevolg van de uitvoering van nieuw beleid.

Aanmelden:

Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen contact opnemen met:
Ronald Schreuder
e-mail : r.schreuder@planet.nl | tel: 023-5311272 | mob: 06 -17232503

Ronald Schreuder

Ronald Schreuder

Coördinator werkgroep Zorg.

Meer over Ronald Schreuder